fbpx
Maailman kirjan sisällä

Näin Editan uudet digikokeet toimivat – lisää ominaisuuksia käyttöön vaiheittain

Olemme julkaisseet LOPS 2021:n digioppimateriaalit ja digityökalut täysin uudistetulla alustalla. Uutena tuotteena osaan lukion oppimateriaalisarjoistamme on saatavilla nyt myös moduulikohtaiset digikokeet. Digikokeita kehitetään ja uusia toiminnallisuuksia julkaistaan vaiheittain.

Digikokeet ovat kattava ja monipuolinen tuki opettajalle arvioinnissa. Digikokeissa käytettävä alusta tukee taitoja, joita opiskelija tarvitsee sähköisessä ylioppilaskokeessa.

Seuraaviin Editan LOPS 2021 -oppimateriaalisarjoihin on saatavilla digikokeet jokaiseen moduuliin:

Digikokeet ilmestyvät samassa syklissä oppimateriaalisarjan vastaavien muiden moduulikohtaisten tuotteiden kanssa. Sarjojen tuotetiedot ja ilmestymisaikataulut voit tarkistaa sarjojen omilta sivuilta. Kaikki LOPS 2021 -oppimateriaalimme löydät kootusti Editan LOPS 2021 -sivustolta.

Editan digikokeet kehittyvät vaiheittain

Digikoealustaa kehitetään jatkuvasti, ja uusia ominaisuuksia julkaistaan vaiheittain. Tulossa on monia opettajan työtä helpottavia toiminnallisuuksia, jotka esimerkiksi sujuvoittavat kokeen luomista ja julkaisemista.

Alla on kooste digikokeessa jo käytössä olevista ominaisuuksista sekä ennakkotietoa tärkeimmistä kehityskohteista.

Näin digikokeet toimivat

Digikokeen luominen:

 • Opettaja voi koostaa ja nimetä omia kokeita tuotteeseen luoduista valmiista koetehtävistä. Koetehtäviä voi selata mm. tehtävän kategorian, nimen ja vaikeustason mukaan.
 • Kokeen luomisnäkymässä opettaja näkee tehtäväsisällön, oikeat vastaukset tai mallivastaukset sekä mahdolliset vain opettajalle suunnatut vinkit tehtävän arvioimiseen.
 • Opettaja voi tarkastella kokeeseen valitsemiaan tehtäviä opiskelijan näkymää muistuttavassa esikatselutilassa.
 • Opettaja näkee kokeeseen valittujen tehtävien kokonaispisteet.
 • Koetta ei tarvitse laatia kerralla loppuun saakka, vaan kokeen voi jättää luonnokseksi ja palata täydentämään sitä myöhemmin.
 • Valmis koe julkaistaan, jolloin kokeelle generoituu koekohtainen liittymiskoodi. Opettaja jakaa koodin opiskelijoille.

Digikokeen tekeminen:

 • Opiskelija liittyy kokeeseen osoitteessa digikokeet.edita.fi. Liittyessään kokeeseen opiskelija antaa koekoodin, nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Sähköpostiinsa hän saa henkilökohtaisen koodin, jolla pääsee myöhemmin katsomaan kokeen arviointia. Opettaja näkee omassa näkymässään kokeeseen liittyneiden nimet ja henkilökohtaiset koodit.
 • Julkaistu koe aloitetaan ja lopetetaan manuaalisesti. Opiskelija pääsee siirtymään varsinaiseen kokeeseen vasta, kun opettaja on aloittanut sen. 
 • Opiskelija vastaa koetehtäviin yksi kerrallaan haluamassaan järjestyksessä ja voi palata muokkaamaan vastauksiaan. Vastaukset tallentuvat taustalla automaattisesti, ja opiskelija saa tietojen tallentumisesta reaaliaikaisen kuittauksen koenäkymäänsä.
 • Opiskelija voi palauttaa kokeen heti sen tehtyään. Jos opiskelija ei koeajan päättyessä vielä ole palauttanut koetta, se palautuu opettajalle automaattisesti.

Digikokeen arvointi:

 • Arviointinäkymässä opettaja näkee itsetarkistuvat tehtävät pisteineen sekä tehtävät, joihin odotetaan opettajan pisteytystä.
 • Opettaja voi halutessaan antaa tehtävästä sanallisen palautteen sekä muokata tehtävästä annettuja pisteitä. Avoimista kirjoitustehtävistä voi lisäksi antaa tarkkaan kohdistettua palautetta erityisen kommentointityökalun avulla.
 • Opettaja voi antaa kokeesta yleispalautteen ja arvosanan sekä julkaista kokeen tulokset, kun kaikki kokeeseen liittyneet opiskelijat ovat palauttaneet kokeen. Kun tulokset on julkaistu, kokeen yleispalaute lukittuu, mutta yksittäisten tehtävien pisteitä voi edelleen muokata.
 • Digikokeiden kotinäkymässä opettaja näkee listauksena kaikki luomansa kokeet ja niiden perustiedot.

Marrasjoulukuussa 2021 julkaistavia uusia digikokeen ominaisuuksia

 

Tulossa:

 • kokeen aloitus- ja päättymisajan ajastaminen ennakkoon
 • jo julkaistun kokeen palauttaminen luonnokseksi
 • kokeen kopioiminen uuden kokeen pohjaksi 
 • mahdollisuus arvioida kerralla joko yhden opiskelijan kaikki tehtävät tai tietty tehtävä kaikilta opiskelijoilta
 • arviointinäkymään lisätietoa tehtävien tilasta (automaattisesti pisteytyvät vs. arviointia odottavat tehtävät)

Kevään 2022 aikana valmistuvia digikokeen ominaisuuksia

Tulossa:

 • tehtävän perustietojen ja kontekstin parempi näkyvyys kokeen laatimisvaiheessa
 • mahdollisuus avata tehtävä koko ruudun tilaan koetehtävien järjestelynäkymässä
 • mahdollisuus tarkastella/esikatsella eri tilassa olevien kokeiden tehtäväsisältöä
 • tehtävien oikeiden vastausten piilottaminen opiskelijalta digikokeen arviointinäkymässä
 • omien vakiopalautteiden tallentaminen kirjoitustehtävän kommentointityökaluun
 • ajastetussa kokeessa jäljellä olevan koeajan näyttäminen opiskelijalle
 • opettajan omien tehtävien laatiminen digikokeeseen 

Asiakaspalvelu

opettajapalvelu@edita.fi
020 450 010
Avoinna arkisin 8–16 (ma 9–16)