fbpx
Bannerimage with text Lops21 and different education related symbols

Edita – kumppanisi uuteen LOPSiin

Lukioissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan elokuussa 2021. Edita on mukana
LOPS21 -muutoksessa julkaisemalla uusia ja uudistettuja oppimateriaalisarjoja sekä uuden digialustan. Tällä sivulla tarjoamme tietoa uusista lukion oppimateriaaleista ja Edita Oppimisen ajankohtaisia kuulumisia. Lisätietoa sarjoista ja niiden ilmestymisaikataulusta kerromme syksyn aikana.

Students at classroom smiling at camera

Luotettavilla oppimateriaaleilla uuteen opetussuunnitelmaan

Edita julkaisee LOPS 2021:een uudet oppimateriaalisarjat pitkään ja lyhyeen matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, historiaan, A-englantiin, B-ruotsiin sekä suomen kieleen ja kirjallisuuteen. Lisäksi uudistamme suositut oppimateriaalimme yhteiskuntaoppiin, uskontoon, filosofiaan, psykologiaan ja terveystietoon.

LOPS 2021 tuo muutoksia lukio-opetukseen. Editan oppimateriaalit laaditaan opetussuunnitelman moduulien mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon myös laaja-alaisen osaamisen alueet. Sarjojen oppikirjat, digikirjat, opettajan aineistot ja digikokeet ovat pedagogisesti toimiva kokonaisuus, joka soveltuu monenlaisiin opiskelutapoihin. Selkeiden tavoitteiden ja monipuolisten oppimispolkujen avulla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Julkaisemme LOPS 2021:n digioppimateriaalit uudella alustalla. Digikirjojen uudet toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Monipuolinen oppimisanalytiikka tukee oppimisen itsearviointia, ja analytiikan avulla opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä tehtävissä ja antaa opiskelijoille palautetta. 

Oppikirjailijamme ovat ammattitaitoisia opettajia ja oman alansa asiantuntijoita. Tuotamme opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin ammattimaisesti toimitettuja oppimateriaaleja, jotka perustuvat uusimpaan pedagogiikkaan ja tutkimustietoon.

LOPS 2021 -oppimateriaalit

Ääni, Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarja

Suomen kieli ja kirjallisuus

Ääni on Editan uusi lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Ääni-sarja antaa opiskelijalle valmiuksia toimia nykyisessä moniäänisessä maailmassa: ajatella kriittisesti ja ilmaista itseään rohkeasti.

Ääni harjoittaa monimuotoisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Oppimateriaali tukee kielitietoisuuden, vuorovaikutustaitojen ja kirjallisuuden tulkintataitojen kehittymistä ja luo oppimispolkuja eri taitojen välille. Ääni-oppimateriaalit ohjaavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja tukevat yksilöllistä työskentelyä.

Sarjan oppimateriaalit julkaistaan sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu oma opettajan aineisto.

Quest, Lukion englannin kielen oppikirjasarja

Englanti

Quest on Editan uusi lukion A1-englannin oppimateriaalisarja. Sarjan keskiössä ovat monipuolinen sisältö ja yksilöllisesti rakentuvat oppimispolut, jotka ottavat huomioon erilaiset oppimistavat. Questin tekstit ja tehtävät edistävät nuoren tutustumista itseensä, toisiin ihmisiin ja globaaliin maailmaan eri näkökulmista.

Quest ohjaa kielenoppimista ja omien tavoitteiden asettamista avaamalla arvioinnin perusteita, eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja ja kieliprofiilin sisältöä.

Questin oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu opettajan aineisto ja digikokeet. Tervetuloa Questin kanssa matkalle!

Gilla, Lukion ruotsin kielen oppikirjasarja

Ruotsi

Gilla on Editan uusi lukion B1-ruotsin oppimateriaalisarja. Sarjan innostavat tekstit ja tehtävät rohkaisevat opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä tosielämää muistuttavissa tilanteissa.

Tekijäryhmä koostuu kokeneista opettajista, jotka ovat luoneet kattavan ja monipuolisen sisällön. Gillassa on huomioitu erilaiset oppimistavat ja oppijat. Monipuoliset tehtävät tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen sekä itsensä haastamiseen.

Gillan oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisena. Jokaiseen moduuliin kuuluu opettajan aineisto ja digikokeet. Tervetuloa tykkäämään Gillasta!

 

Kaari, Lukion matematiikan oppikirjasarja

Matematiikka

Kaari on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen matematiikan oppimateriaalisarja. Kaaresta ilmestyvät uudet oppimateriaalit pitkään, lyhyeen ja yhteiseen matematiikkaan sekä painettuna että täysin uudessa digitaalisessa ympäristössä.

Kaaren sisältämät työkalut helpottavat opettajan ohjaus- ja arviointityötä sekä opiskelijan itsearviointia. Kaari kannustaa hyödyntämään ohjelmistoja tavalla, joka edistää matematiikan ymmärtämistä. Monipuoliset tehtäväsarjat tarjoavat tehtäviä sekä eriyttämiseen että enemmän haastetta kaipaaville.

Kvarkki, Lukion fysiikan oppikirjasarja

 Fysiikka

Kvarkki on Editan uusi lukion fysiikan oppimateriaalisarja, jonka kaikki osat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina.

Oppimateriaalissa fysiikan käsitteitä lähestytään kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta. Monipuoliset tehtävät valmentavat yo-kirjoituksiin ja varmistavat sisältöjen oppimisen nykyaikaisilla välineillä. Selittävä teksti, selkeät esimerkit ja digitaaliset materiaalit tukevat myös opiskelijan itsenäistä opiskelua. Helppokäyttöisen digitaalisen opettajan aineiston ansiosta sarja on vaivaton ottaa käyttöön.

Ioni, Lukion kemian oppikirjasarja

Kemia

Editan uusi lukion kemian oppimateriaalisarja on painetusta oppikirjasta, digikirjasta ja digitaalisesta opettajan aineistosta rakentuva toimiva kokonaisuus.

Materiaalin monipuoliset tehtävät varmistavat oppimisen ja valmentavat yo-kirjoituksiin. Tehtävissä on otettu huomioon myös kemian laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Oppimateriaali tukee ilmiöiden tutkimista kokeellisesti ja opastaa opiskelijaa luonnontieteellisen tutkimuksen eri vaiheisiin. Syventävät tekstit valottavat kemian merkitystä yhteiskunnassa ja opastavat erilaisten aineistojen tutkimiseen ja käsittelyyn.

Opus, Lukion historian oppikirjasarja

Historia

Opus on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Se kehittää opiskelijoiden historiallisen ajattelun taitoja, eli kykyä hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa.

Oppimateriaalia on kehitetty huolella asiantuntevan työryhmän voimin. Opuksen teksteistä vastaavat historiantutkijat ja sen pedagogiset osiot ovat kokeneiden opettajien käsialaa. Sarja sisältää runsaasti monipuolisia, hauskoja ja aivan uudenlaisia tehtäviä!

Opus-sarjan oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu muokattava opettajan aineisto.

 

Kanta, Lukion yhteiskuntaopin oppikirjasarja

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin Kanta-sarja uudistuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Oppimateriaaleissa kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnallisen ajattelun taitojen kehittämiseen. 

Opiskelijalle Kanta tarjoaa konkreettisia välineitä yhteiskunnallisten kysymysten analyyttiseen tulkintaan. Se innostaa muodostamaan omia mielipiteitä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Kannan tekijäryhmä koostuu kokeneista opettajista, tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu muokattava opettajan aineisto.

Syke, Lukion terveystiedon oppikirjasarja

Terveystieto

Terveystiedon luotettava ja suosittu Lukion Syke -sarja uudistuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Sarja kehittää opiskelijoiden terveysosaamista ja tiedonkäsittelyn taitoja sekä antaa valmiuksia menestyä sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. 

Lukion Syke vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin pedagogisesti mielekkäillä, monipuolisilla ja innostavilla teksteillä ja tehtävillä. Sarjan oppikirjailijat ovat kokeneita opettajia ja tutkijoita sekä oppimisen ja terveystieteiden monipuolisia asiantuntijoita. 

Lukion Sykkeen oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava opettajan aineisto, joka helpottaa opettajan arkea.

Skeema, Lukion psykologian oppikirjasarja

Psykologia

Suosittu psykologian Skeema-sarja uudistuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Skeema korostaa psykologian tutkimuksellisuutta ja ohjaa soveltamaan psykologista tietoa omaan elämään. Selkeät tekstit perustuvat vankkaan asiantuntemukseen, ja asioita havainnollistetaan opiskelijalle läheisillä esimerkeillä. Tehtävät tukevat yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sekä laaja-alaista osaamista ja harjoittavat luotettavasti psykologian ylioppilaskokeeseen.

Skeeman tekijät ovat psykologian huippuasiantuntijoita ja kokeneita opettajia. Skeema-sarjaan kuuluu painetut oppikirjat, digikirjat ja muokattavat digitaaliset opettajan aineistot.

Uusi Arkki, Lukion uskonnon oppikirjasarja

Uskonto

Lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppimateriaalisarja Uusi Arkki haastaa lukijansa perehtymään eri uskontoihin, yhteiskuntaan ja omaan maailmankatsomukseensa. Sarja uudistuu tulevan opetussuunnitelman mukaiseksi. 

Sarjan monipuolisten tehtävien ryhmittely tasojen mukaisesti tukee eri oppimispolkuja ja valmistaa ylioppilaskirjoituksiin. Kaaviot ja taulukot helpottavat keskeisten asioiden omaksumista. Eri teemoja käsittelevät aukeamat syventävät kulttuuriosaamista. Tuore tutkimustieto perehdyttää uskonnontutkimuksen luonteeseen tieteenä ja harjaannuttaa ajattelun taitoja. 

Uusi Arkki -sarja sisältää painetut oppikirjat, digikirjat ja muokattavat digitaaliset opettajan aineistot.

Minerva, Lukion filosofian oppikirjasarja

Filosofia

Filosofian oppimateriaalisarja Minerva uudistuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Sarjassa tutustutaan filosofian menetelmiin, kuten käsitteiden määrittelyyn ja ajatuskokeisiin. Jokaisessa luvussa perehdytään filosofisiin taitoihin, esimerkiksi kriittiseen ajatteluun ja taitavaan argumentaatioon. Kaaviot, esimerkit ja monipuolinen kuvitus tukevat keskeisten asioiden omaksumista.

Sarjan oppimateriaalit sisältävät runsaasti eritasoisia tehtäviä. Minerva-sarjaan kuuluu painetut oppikirjat, digikirjat ja muokattavat digitaaliset opettajan aineistot.

Editan LOPS 2021 -kuulumiset

Blogi: Miksi historiaa opiskellaan?

Blogi: Miksi historiaa opiskellaan?

Miksi historia on tärkeä oppiaine? Editan historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalien tuottaja Minna Sallanen haastattelee kasvatustieteen tohtori Anna Veijolaa ja filosofian tohtori Simo Mikkosta.

lue lisää

LOPS 2016:n mukaiset oppimateriaalit löydät yhä verkkokaupastamme

Olemme laaja-alainen oppimisen kumppani

Edita Publishing on yksi Suomen johtavista oppimateriaalikustantajista ja digitaalisten oppimisratkaisujen kehittäjistä. Suunnittelemme ja toteutamme innovatiivisia ja älykkäitä oppimisen ratkaisuja, joissa yhdistyvät moderni pedagogiikka, syväoppiminen ja tehokas koulutus. Edita on tunnettu laadukkaista yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleista sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksista ja valmennuksista. Olemme osa Pohjoismaiden johtavaa viestintäkonsernia Nordic Morningia.

Edita Publishing Oy

PL 700
00043 Nordic Morning

Käyntiosoite:
Verkkosaarenkatu 5,
Helsinki (ei kirjakauppaa)

+358 20 450 00

Y-tunnus: 0654634-6

Verkkokauppa: shop.edita.fi

Asiakaspalvelu

+358 20 450 05
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Opettajapalvelu
+358 20 450 010
opettajapalvelu@edita.fi
Avoinna ma–pe 8–15

Lakikoulutusten asiakaspalvelu
+358 20 450 2040
asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16