fbpx

Lops 2021 • Uskonto

Uusi Arkki

Uudistunut Uusi Arkki vie uskontojen maailmaan

Suosittu ja luotettava Uusi Arkki -sarja uudistuu LOPS 2021:een. Sarja perehdyttää maailman uskontoihin ilmiöinä ja kehittää opiskelijan valmiuksia ymmärtää eri uskontojen erityispiirteitä ja uskontoihin liittyvää kulttuuria. 

Keskeistä sarjassa on uskonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen ja opiskelijan innostaminen uskontojen, yhteiskunnan ja oman maailmankatsomuksensa arviointiin.

Uusi Arkki - Uskonto ilmiönä

 

Miksi valita Uusi Arkki?

 • Sarja tarjoaa lukiolaisille luotettavaa, ajankohtaista ja asiantuntijoiden tarkistamaa tietoa.
 • Jokaisen Uusi Arkki -sarjan osan tekijöihin kuuluu sekä taitavia pedagogeja että uskontotieteen ja teologian asiantuntijoita, joilla on hallussaan uusin tutkimustieto.
 • Uusi Arkki perehdyttää uskontojen tieteelliseen tutkimukseen ja harjaannuttaa ajattelun taitoja. 
 • Taulukot, teemasivut, kaaviot ja kuvat esittelevät uskontoihin liittyviä ilmiöitä ja tilastoja sekä tukevat keskeisten asioiden omaksumista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
 • Uskontotilastot ja niihin liittyvät tehtävät harjaannuttavat tilastojen luku- ja tulkintataitoa.
 • Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen, tukee eriyttämistä ja harjoittaa yo-kokeessa vaadittavia taitoja.
 • Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille. 

 

Pedagoginen rakenne

 • Pääluvun aloitusaukeama johdattaa aiheeseen, ja kysymykset herättävät pohtimaan aihealueen teemoja.
 • Kukin luku alkaa motivointikuvalla, joka virittää lukijan luvun aihepiiriin. Tekstin lomaan on nostettu ajatuksia, jotka rohkaisevat teemojen omakohtaiseen pohdintaan.
 • Kaaviot ja taulukot kokoavat tekstin keskeisiä asioita ja helpottavat niiden omaksumista. Monipuolinen kuvitus avaa teemoihin uusia näkökulmia.
 • Listat ja laatikot tarjoavat tietoa tiiviissä ja selkeässä muodossa.
 • Jokaisen luvun lopussa kertaustehtävät tukevat keskeisten asioiden omaksumista ja sopivat myös itseopiskeluun. Ymmärrä ja sovella -tehtävät ohjaavat tiedonhakuun ja maailmankatsomukselliseen pohdintaan. Analysoi ja luo uutta -tehtävät rohkaisevat analyyttiseen pohdintaan ja soveltamiseen.
 • Aiheen mukaiset teema-aukeamat havainnollistavat keskeisiä asioita. Esimerkiksi kustakin maailmanuskonnosta on mukana tutustu-aukeama, joka esittelee muun muassa uskonnon pyhiä paikkoja ja kuhunkin uskontoon liittyviä käytännön ohjeita.

Demot

Uusi Arkki 1

Digikirjan demo

Tutustu

Uusi Arkki 1

Näytesivut

Tutustu

Uusi Arkki 2

Näytesivut

Tutustu

Digikirjat

Uuden Arkin digikirjat julkaistaan uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu digikirjaan >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Uusi Arkki digikirja

Opettajan aineisto

Uusi Arkki -sarjan jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • motivointiaineistoja
 • esitysaineistot, ydinsisällöt ja työskentelyvinkkejä jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • koemateriaalia: valmiita kokeita ja itse muokattavia koetehtäviä
 • muuta arviointia tukevaa materiaalia

Sarjan osat 

Uusi Arkki 1

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Uusi Arkki 2

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Uusi Arkki 3

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

12/2021Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

1/2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

1/2022Verkkokauppa

Opettajan aineisto

1/2022Verkkokauppa

Uusi Arkki 4

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kesä 2022

Digikirja

Kesä 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Uusi Arkki 5-6

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Syksy 2022

Digikirja

Syksy 2022

Opettajan aineisto

Syksy 2022

Oppikirjailijat

Anna Heltimoinen Lukion uskonnon ja psykologian opettaja, TM, ja oppikirjailija molemmissa aineissa. Innostuu työstään yhä päivittäin ja kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan tehdä sitä.

Jussi Ikkala TM, uskonnon aineenopettaja ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija. Häntä kiinnostavat erityisesti alkuperäislähteet ja niiden käyttö opetuksessa sekä uskontojen ja uskonnonopetuksen kehityskaaret. Hän on toiminut opettajana Ressun lukiossa ja Kulosaaren yhteiskoulussa.

Johanna Jämsä Ressun lukion uskonnon ja psykologian lehtori, TM, KK, tietokirjailija. Kokenut opettaja ja oppikirjailija, jonka into kirjojen tekoon nousee halusta innostaa opiskelijoita oivaltamaan. Suomen tietokirjailijat ry:n oppikirjailijapalkinnon saaja vuonna 2017.

Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän on tutkinut uskonnollisuuden muutosta, uusia uskonnollisia liikkeitä sekä uskonnon ja henkisyyden rajapinnalla olevia ilmiöitä. Hän on myös ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Kimmo Kääriäinen Hoitaa kirkon kansainvälisiä suhteita Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana, teologian tohtori ja valtiotieteiden maisteri sekä Helsingin yliopiston dosentti. Hän on toiminut aiemmin Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana ja tutkijana. Uusi Arkki on hänen mukaansa monipuolinen, tutkittuun tietoon pohjautuva ja innostava.

Mika Nokelainen Tutkinut ortodoksisen kirkon asemaa Suomessa, koulutukseltaan teologian tohtori. Diakonista työtä tekevän Martinus-säätiön toiminnanjohtaja. Hän ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Heikki Pesonen Uskontotieteen yliopistonlehtori sekä teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja Helsingin yliopistossa, koulutukseltaan filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Tällä hetkellä häntä kiinnostava tutkimuskohde on instituutioiden, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla näkyvä uskonnollisuuden muutos.

Tuula Sakaranaho Uskontotieteen professori Helsingin yliopistossa, FT. Hän on tutkinut uskonnonvapautta ja islamia Euroopassa. Hän on yksi katsomukset.fi -tiedetoimijan perustajista ja päätoimittajista sekä uskontolukutaitoa käsittelevän tutkimusryhmän jäsen. Uusi Arkki tarjoaa hänen mukaansa monipuolista tietoa uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä osana eri maiden kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Meri-Satu Sama'neh Espoonlahden lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, TM. Meri-Sadulla on pitkä kokemus uskonnonopettajana ja oppikirjailijana. SUOL ry valitsi hänet 2018 vuoden uskonnonopettajaksi. Oppimateriaaliprojektissa hän kokee omaksi vahvuudekseen opiskelijoiden motivoinnin ja pedagogisten ideoiden keksimisen.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso tallenne

Blogi

Tutustu Uuden Arkin oppikirjailijoihin

Uusi Arkki -sarjan tekijöihin kuuluu sekä taitavia pedagogeja että uskontotieteen ja teologian asiantuntijoita, joilla on hallussaan uusin tutkimustieto. Tutustu heihin tarkemmin!

Lue blogi

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00