fbpx

Lops 2021 • Psykologia

Skeema

Skeema – psykologian tutkimustietoa ja näkökulmia omaan elämään

Suosittu Skeema-sarja uudistuu lukion uuteen vuoden 2021 opetussuunnitelmaan. Skeema on moderni lukion psykologian oppimateriaali, joka auttaa ymmärtämään psykologiaa ja soveltamaan sitä arkielämään. Skeeman tekijät ovat psykologian tutkijoita ja kokeneita opettajia.

Skeema-sarja

 

Skeema tukee psykologian oppimista

 

 • Skeema on luotettava ja kiinnostava: selkeät tekstit perustuvat vankkaan asiantuntemukseen, ja asioita havainnollistetaan opiskelijalle läheisillä esimerkeillä.
 • Psykologinen tieto perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Skeemassa psykologian tutkimuksellisuutta tuodaan esiin teksteissä ja tehtävissä entistäkin selkeämmin. Lisäksi Tutkimus-osioissa esitellään uusia tutkimuksia ja käydään tutkimuksen tekemisen vaiheet läpi.
 • Skeema antaa välineitä tarkastella erilaisia arkielämän ilmiöitä psykologian näkökulmasta. Skeeman esimerkkien ja tehtävien avulla opiskelija oppii soveltamaan psykologista tietoa omaan elämäänsä ja eri elämänalueille.
 • Skeeman kaaviot ja käsitekartat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja yhdistämään asioita toisiinsa. Keskeiset käsitteet on tummennettu ja ne löytyvät myös hakemistosta.
 • Skeeman tehtävät tukevat yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon: 1-tason kertaaviin, 2-tason soveltaviin ja 3-tason kehittelyä ja arviointia vaativiin tehtäviin. Tehtävistä voi muodostaa erilaisia oppimisen polkuja, ja ne harjoittavat luotettavasti psykologian ylioppilaskokeeseen.
 • Opetusta voi eriyttää myös Syvennä-osioilla, joissa on kiinnostavaa lisätietoa.
 • Skeeman teksteissä ja tehtävissä on huomioitu LOPSin laaja-alaisen osaamisen eri alueet.
 • Äänikirja sisältyy digikirjaan ja on saatavilla myös painetun kirjan käyttäjille.

Demot

Skeema 1

Digikirjan demo

Tutustu

Skeema 1

Näytesivut

Tutustu

Skeema-sarja

Digikokeet

Lue lisää digikokeista

Tutustu

Digikirjat

Skeema-sarjan digikirjat on julkaistu uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskokeisiin.

Tutustu digikirjan demoon >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä sekä linkkejä kiinnostavan lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.

Opettajan aineisto

Skeema-sarjan jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • ydinsisällöt esitysaineistoina sekä motivointi- ja opetusvinkkejä monipuolisiin työtapoihin 
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • koemateriaalia: Abitti-kokeita ja itse muokattavia koetehtäviä
 • muuta arviointia tukevaa materiaalia
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun.

Digikokeet

Skeema-sarjan jokaiseen moduuliin on saatavissa digikoe. Opettaja voi selata ja valita koetehtäviä digikoealustalla ja julkaista kokeen haluamalleen ryhmälle. Opiskelijat voivat tehdä kokeen luokassa tai etänä. Itsetarkistuvat tehtävät pisteytyvät automaattisesti, ja avoimista tehtävistä opettaja voi antaa pisteet ja palautetta.

 

Lue lisää digikokeista >

Sarjan osat 

Skeema 1 Toimiva ja oppiva ihminen

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

IlmestynytVerkkokauppa

Skeema 2 Kehittyvä ihminen

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

IlmestynytVerkkokauppa

Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

IlmestynytVerkkokauppa

Skeema 4 Tunteet ja mielenterveys

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

3/2022

Digikirja

3/2022

Opettajan aineisto

3/2022

Digikokeet

3/2022

Skeema 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

Kevät 2022

Digikirja

Kevät 2022

Opettajan aineisto

Kevät 2022

Digikokeet

Kevät 2022

Skeema Kertausaineisto

Digikirja

Digikirja

Kevät 2023

Oppikirjailijat

Kia Aarnio Olen psykologian tohtori (PsT) ja tietokirjailija. Olen tutkinut väitöskirjassani ihmisten uskomuksia ja ajattelutapoja ja sen jälkeen sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Nautin oppimateriaalien kirjoittamisesta ja psykologisen tiedon välittämisestä ymmärrettävässä muodossa, koska siinä saa itsekin oppia jatkuvasti lisää ja haastaa ajatteluaan. Minulle on tärkeää tarjota opiskelijoille palikoita tieteellisen maailmankuvan rakentamiseen.

Sari Autio Olen pitkän linjan psykologian ja uskonnon opettaja (TM) ja työskentelen Helsingin medialukiossa apulaisrehtorina. On upeaa huomata, kuinka opiskelijoiden taidot tunnistaa ja kohdata oman elämänsä haasteita vahvistuvat psykologian opiskelun myötä. Näistä oivalluksista syttyy opettajakin. Olen myös tietokirjailija ja työnohjaaja.

Johanna Jämsä Olen Ressun lukion psykologian ja uskonnon lehtori (TM, KK) ja tietokirjailija. Olen saanut vuonna 2017 työstäni oppimateriaalien parissa Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Haluan olla mukana kehittämässä oppimateriaalia, joka luo oppimisen iloa ja innostaa oivaltamaan. Psykologia on nopeasti kehittyvä tieteenala. Kiinnostavia, uusia tutkimustuloksia tulee jatkuvasti. Ne inspiroivat minua – ja toivoakseni tuo inspiraatio tarttuu myös Skeeman lukijoihin!

Virpi Kalakoski Olen psykologian tohtori (PsT) ja toimin tutkimuspäällikkönä Työterveyslaitoksessa. Kouluttajana ja tietokirjailijana olen innostunut soveltamaan kognitiivisen psykologian tutkimustuloksia työn ja opiskelun arkisiin tilanteisiin. Aikaisempi tutkimustyöni yliopistolla oli eksperttien muistin perustutkimusta, mutta nykyään tarkastelen työelämän kognitiivisia vaatimuksia. Minulle on tärkeää välittää tietoa ihmisen tiedonkäsittelyn rajoituksista ja vahvuuksista sekä keinoista, joilla voidaan helpottaa työtä ja oppimista.

Petri Paavilainen Olen kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa sekä tietokirjailija (FT). Tutkimustyössäni olen selvittänyt aivojen muisti- ja tarkkaavaisuusmekanismeja EEG-mittausten avulla. Olen ollut mukana tekemässä lukion psykologian oppimateriaaleja jo parikymmentä vuotta, ja vuonna 2020 sain Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Kriittisen ajattelun taidot sekä kyky erottaa tieteellinen tieto erilaisesta valetiedosta ovat nykyajassa yhä enemmän tarvittavia valmiuksia, joita lukio-opiskelussakin on tärkeää kehittää.

Juha Nieminen Olen koulutukseltani filosofian tohtori, psykoterapian erikoispsykologi ja psykologian aineenopettaja. Tein pitkään töitä Helsingin yliopiston opintopsykologina. Nykyisessä työssäni Tukholman Karoliinisessa instituutissa opetan yliopisto-opettajille ja ohjaajille lääketieteen pedagogiikkaa. Minua kiehtoo, miten oppimisympäristö, oppiminen, motivaatio ja hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa opiskelijan arjessa. Haluan tukea merkityksellistä, humaania ja laadukasta opiskelua.

Sanna Suomalainen Olen Ressun lukion uskonnon, psykologian ja IB-psykologian lehtori (TM, FM) ja tietokirjailija. Opettajan työssä tärkeintä minulle on opiskelijoiden kohtaaminen ja yhdessä ihmettely. Psykologian opinnot tarjoavat paljon mahdollisuuksia tiedon arviointiin, kriittiseen pohdintaan ja opiskelijan omien kokemusten pohdintaan. Parhaita hetkiä ovat tilanteet, joissa opiskelija ilahtuu uuden oppimisesta, keksii itse ratkaisun tai ymmärtää jotain merkittävää. Samanlaista pohtimisen ja oivaltamisen iloa haluan viedä eteenpäin myös oppimateriaalityössäni.

Ajankohtaista

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2022 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso tallenne

Podcast

Psykologian näkökulmia ilmastoahdistukseen

Mitä ilmastoahdistus on ja kuinka yleistä se on nuorilla? Entä miten psykologinen tieto voi auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa? Skeema-sarjan oppikirjailijat keskustelevat ilmastoahdistuksesta ja psykologian opetuksesta.

Kuuntele podcast

Blogi

Taistelut tuulimyllyjä vastaan

Kuinka omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan voisi parantaa? Skeema-sarjan tekijä Sari Autio pohtii blogikirjoituksessaan, minkälaisia taisteluja tuulimyllyjä vastaan käydään luokkahuoneissa.

Lue blogi

Podcast

Jätätkö opiskeluhommat usein viime tippaan? Psykologi auttaa!

Tehtävien siirtäminen eteenpäin eli prokrastinointi on monelle tuttu ilmiö. Milloin opiskelun lykkääminen on ihan ok? Milloin viivyttely taas on vahingollista? Viivyttelystä keskustelemassa Skeema-sarjan oppikirjalijat Juha Nieminen ja Johanna Jämsä.

Kuuntele podcast

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00