fbpx

Lops 2021 • A1-Englanti

Quest

Join our Quest!

Quest on uusi ja innostava  A1-englannin oppimateriaali lukion uuteen 2021 opetussuunnitelmaan. Quest-sarja kutsuu käyttäjänsä seikkailulle, jossa tämä tutustuu itseensä oppijana sekä globaaliin maailmaan eri näkökulmista. Questin oppimateriaalit vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin pedagogisesti pohdituilla, autenttisilla ja monipuolisilla teksteillä, eriyttävillä tehtäväpoluilla sekä kattavalla kieliopilla.

Questin oppikirjailijat ovat kokeneita kieltenopettajia, jotka ovat luoneet kokonaisvaltaisen oppimateriaalin tukemaan niin opettajan monipuolistuvaa työnkuvaa kuin eri taidoin lukiossa opiskelevia opiskelijoita.

Tutustu Questin oppikirjaan ja digidemoon >

 

Quest tarjoaa

 • monipuolisen ja kattavan oppimateriaalin, joka tukee opiskelijan suullisen kielitaidon kehittymistä sekä vuorovaikutteista kielen oppimista osana oman kieli-identiteetin rakentumista
 • vuorovaikutteista kielen oppimista, jossa englannin kielen eri varianttien ja rekisterin tunnistaminen huomioidaan osana monipuolista suullista kielitaitoa
 • autenttisia sisältöjä, joissa opiskelija voi tarkastella moniarvoista maailmaa globaalin englannin näkökulmasta
 • yksilöllistä oppimista tarjoamalla monipuolisia tehtäviä, joihin on merkitty selkeästi tehtävän vaikeustaso
 • valinnanvaraa opetukseen ja opiskeluun: Questin tuoteperheeseen kuuluu painettu oppikirja ja opiskelijan digiaineisto, digikirja, digikokeet sekä opettajan aineisto
 • oppimateriaalin, joka tukee opiskelijan pitkäjänteistä englannin opiskelua ja antaa valmiudet menestyä ylioppilaskokeessa.

 

Pedagoginen rakenne

 • Quest-sarja on huolella suunniteltu pedagoginen kokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja opettajan arjen helpottamiseen.
 • Oppimateriaalin tekstit koostuvat erilaisista autenttisista teksteistä, jotka ovat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaisia.
 • Yksilöllistä oppimista tuetaan jakamalla tekstien ja kieliopin tehtävät eri vaikeustasoihin. 
 • Questissä kieliprofiili toteutuu opiskelijalähtöisesti. Opiskelijalle annetaan konkreettisia työkaluja kieliprofiilin laatimiseen ja sen täydentämiseen lukio-opintojen aikana. 
 • Coach’s Tips -osioissa ohjeistetaan ja tuetaan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä.
 • Tehtävämuotoiset itse- ja vertaisarvionnit auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja asettamaan tavoitteita opiskelulleen.

 

Demot

Quest 1–2

Digikirjan demo

Tutustu

Quest 1–2

Näytekirja

Tutustu koko painettuun oppikirjaan

Tutustu

Quest-sarja

Digikokeet

Lue lisää digikokeista ja katso esittelyvideo

Tutustu

Digikirjat

Questin digikirjat julkaistaan uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu digikirjaan >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Kappaleiden tekstit ja sanastot ovat kuunneltavissa digikirjassa.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi harjoittaa oppimaansa niin sanastoissa ja kieliopissa kuin yleisissä rakennetehtävissä.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, kuuntelu- sekä videomateriaaleja.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Questin digikirjassa on pääsy Sanakirja.fi-palveluun.
Quest-digikirja

Opiskelijan digiaineistot

Opiskelijan digiaineistot on tarkoitettu painetun oppikirjan käyttäjille. Se sisältää oppikirjan tekstien äänitteet, tehtävien digitaaliset aineistot, kuten kuuntelut ja videot, sekä digikirjan lisätehtävät ja kielioppia testaavat tehtävät.

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää 

 • esitysaineistot ja kappaleiden työskentelyvinkkejä opettajalle
 • tehtävien ratkaisut
 • videoita ja lisämateriaalia, jotka edistävät opiskelijoiden suullista tuottamista
 • Abitti-kokeet.

Digikokeet

Questin digikokeet ovat kattava ja monipuolinen tuki opettajalle arvioinnissa. Digikokeissa käytettävä alusta tukee niitä taitoja, joita opiskelija tarvitsee sähköisessä yo-kokeessa. Digikokeiden sisältö on moduulikohtainen. Digikokeet koostuvat monipuolisista ja eriyttävistä tehtävistä, joilla opettaja voi arvioida opiskelijan osaamista kieliopissa, tekstien ja teemojen sanastoissa, kuullun ymmärtämisessä, luetun ymmärtämisessä ja oman tekstin tuottamisessa.

 

Lue lisää digikokeista ja katso esittelyvideo >

Sarjan osat 

Quest 1-2

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opiskelijan digiaineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

IlmestynytVerkkokauppa

Quest 3

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

Syksy 2021Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

Syksy 2021Verkkokauppa

Opiskelijan digiaineisto

Syksy 2021Verkkokauppa

Opettajan aineisto

Syksy 2021Verkkokauppa

Digikokeet

Syksy 2021Verkkokauppa

Quest 4

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

Tammikuu 2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

Helmikuu 2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

Helmikuu 2022Verkkokauppa

Opiskelijan digiaineisto

Helmikuu 2022

Opettajan aineisto

Helmikuu 2022

Digikokeet

Helmikuu 2022Verkkokauppa

Quest 5

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

Kesä 2022

Digikirja

Kesä 2022

Opiskelijan digiaineisto

Kesä 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Digikokeet

Kesä 2022

Quest 6

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

Syksy 2022

Digikirja

Syksy 2022

Opiskelijan digiaineisto

Syksy 2022

Opettajan aineisto

Syksy 2022

Digikokeet

Syksy 2022

Quest 7

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

vuonna 2023

Digikirja

vuonna 2023

Opiskelijan digiaineisto

vuonna 2023

Opettajan aineisto

vuonna 2023

Digikokeet

vuonna 2023

Quest 8

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto • Digikokeet

Painettu oppikirja

vuonna 2023

Digikirja

vuonna 2023

Opiskelijan digiaineisto

vuonna 2023

Opettajan aineisto

vuonna 2023

Digikokeet

vuonna 2023

Oppikirjailijat

Anu Blomberg, Lumon lukio Kielet ja ilmaisun voima ovat aina kiinnostaneet minua. Yliopistossa opiskelin englannin ja kasvatustieteen lisäksi saksaa, ruotsia ja viestintää. Mielestäni opettaminen on ennen kaikkea ihmisläheinen ja luova ammatti – lukiossa nuorten hienosta energiasta pääsee osalliseksi opettajakin.
Olen tottunut tekemään omaa materiaalia kursseilleni, lähinnä tutustuttaakseni opiskelijoita ajankohtaisiin, autenttisiin teksteihin ja kuviin mediassa. Olen työssäni kehittänyt myös suullisia harjoituksia, joiden avulla kaikentasoiset opiskelijat oppivat tehokkaasti uutta aihealueen sanastoa.
Editan oppimateriaalityöryhmään liittyminen kiehtoi minua etenkin mahdollisuutena työstää suurempia kokonaisuuksia yhteistyössä kollegoiden ja kustantamon kanssa. Yhteinen ponnistuksemme onkin ollut antoisa kokemus, ja olemme saaneet hyödynnettyä työryhmämme jäsenten yksilölliset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet joustavasti.
Itseäni viehättää oppimateriaaleissa erityisesti tarinallisuus ja visuaalisuus tehtävien voimavarana. Uskon molempien edistävän tehokkaasti opiskelijoiden motivaatiota, ajattelua ja oppimista.
Jo muinaisina aikoina tarinoita kerrottiin nuotion hehkussa. Erinomaisten tekstien ja puhuttelevien tarinoiden voima on ikiaikaista. Ilokseni voin todeta, että Quest tarjoaa käyttäjilleen vastaavaa vahvan läsnäolon ja pohdiskelun lämpöä oppimistilanteissa.

Tuija Haapala, Järvenpään lukio Innostuin Quest-sarjan tekemisestä, koska sarjassa yhdistyvät minulle tärkeät asiat: oman polun rakentaminen, omaan tahtiin eteneminen, digitaalisuuden tarjoama monipuolisuus ja arvioinnin kehittäminen. Olen ehtinyt tekemään kaikenlaista omassa koulussani: olen panostanut digitaalisten välineiden käyttöön opetuksessa, osallistunut kansainvälisiin projekteihin, ja aikaisemmin toimin myös erityisen tuen koordinaattorina englannissa. Opetuksen eriyttäminen on minusta lukiossa suuri haaste, koska opiskelijaryhmät ovat isoja ja opiskelijoiden taidoissa on valtavat erot. Onneksi digitaalisuus tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea erilaisten opiskelijoiden tarpeita.

Minusta on aina ollut hauskaa laatia omia tehtäviä opiskelijoille, ja olen aiemminkin tehnyt interaktiivisia harjoituksia erilaisin välinein. Questin osaavassa tiimissä on ollut mukava luoda pitkälle suunniteltuja oppimiskokonaisuuksia. Haastavaakin työ on ollut, sillä tehtäviä on hiottava loppuun asti. Koen, että olemme joutuneet perustelemaan itsellemme ja toisillemme monia tärkeitä kielten opetukseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Minulle englannin opiskelu ja opettaminen on ollut seikkailu, joka avaa aina uusia haasteita ja tarjoaa uutta opittavaa. Uuden oppiminen ja nuorten parissa työskentely pitää mielen virkeänä. A rolling stone gathers no moss.

Emmi Heino, Kokkolan aikuislukio Englannin kieli ja kulttuuri tulivat elämääni rytinällä, kun olin 9-vuotias. Tätini oli tuolloin kimpassa chicagolaisen miehen kanssa, ja vietimme lukuisia lomia yhdessä. Lomat olivat varsinaisia kielikylpyjä: päivällispöydässä puhuttiin kohteliaasti englantia, jotta setä tuntisi olonsa kotoisaksi. Keskityin uteliaana kuuntelemaan, mitä aikuiset puhuivat keskenään. Samaan aikaan ystävystyin naapuriin muuttaneen, amerikkalaista koulua käyneen tytön kanssa. Teimme yhdessä lukuisia havaintoja kielistä varsinkin silloin, kun ymmärsimme toisiamme väärin ja mietimme, missä kommunikaatiokatkos tapahtui. Kun sain harjoitella englantia turvallisessa ympäristössä, kiinnostuin niin kielestä, kommunikaatiosta kuin uuden vieraan kielen haasteellisuudesta.

Tiesin jo nuorena, että tulisin viemään tätä mielenkiintoa eteenpäin ammatiksi asti. Tulevaisuuden suunnitelmat selkenivät lukiossa, ja valmistuttuani kieltenopettajaksi en ollut valmis ottamaan töitä vastaan mistään muualta kuin lukiosta. Se on vaatinut lukuisia muuttoja työn perässä, mutta työ itsessään on palkitsevaa ja tarjoaa juuri sopivasti haastetta. Oppimateriaalin tekemisestä aloin haaveilla heti, kun arki opettajana oli asettunut uomiinsa. Tiesin, että se antaisi mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa ja tutustua lukion opetussuunnitelmaan vielä aiempaa syvemmin sekä toisi varmuutta omiin pedagogisiin ratkaisuihin. Tilaisuus oppikirjailijaksi tulikin, kun sain tietää, että Edita suunnitteli uutta lukion englannin materiaalia. Tartuin ennakkoluulottomasti tähänkin haasteeseen.

Tero Korhonen, Järvenpään lukion aikuislinja Olen tehnyt pitkään kieltenopettajan töitä englannin ja ruotsin lehtorina Järvenpään lukion aikuislinjalla. Minua on aina kiinnostanut itseni ammatillinen kehittäminen. Tein esimerkiksi omaan työhöni liittyvää tutkimusta usean vuoden ajan ja väittelin lopulta tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2016.
Nyt haluan olla tekemässä uutta englannin oppimateriaalia, joka kunnioittaa perinteitä, mutta tarjoaa käyttäjilleen uudenlaisia, ajankohtaisia näkökulmia englannin opiskeluun. Minusta on tärkeää, että opettajan käytössä oleva oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Opettajana minua kiinnostavat erilaiset kielten opiskelijat sekä heidän kielellisen identiteettinsä ja autonomiansa vahvistaminen kieltenopiskelun puitteissa niin aikuislukiossa kuin nuorillekin suunnatussa lukiokoulutuksessa. Näitä teemoja haluan tehdä näkyväksi Quest-sarjassa.

Riitta Pirinen, Kuopion klassillinen lukio Rakastuin englannin kieleen 70-luvulla kuunnellessani englanninkielistä musiikkia. Tuohon aikaan laulujen sanat oli joskus kirjoitettu levyn kanteen, mutta ei läheskään aina. Kuuntelin ja tulkitsin, ja lauloin mukana. Joskus meni pahasti pieleen, mutta sanakirjan avulla sain paljon selville. Muistan vieläkin monien laulujen sanat ulkoa. Opin samalla vahingossa monenlaisia kielenoppimisessa tärkeitä taitoja, kuten asioiden painamista muistiin, luovaa ajattelua, kaavojen tunnistamista, kuullun erottelua ja monia muita. Ihmisen käyttäytymisen ja ajattelun ymmärtäminen herättää minussa samanlaisia tunteita nykyään, kun saan tehdä töitä uuden intohimoni, psykologian parissa. Näitä molempia mielenkiinnon kohteitani pääsen hyödyntämään nykyisessä oppikirjatyössä. Ihanaa, aivan ihanaa.

Minna Rissanen, Helsingin medialukio Englannin kielen opiskelu ja oppiminen on ollut minulle aina helppoa ja kivaa. Ensimmäiset muistoni “englannista” liittyvät huonekaluliikkeisiin. Kun vanhempani olivat etsimässä uutta mööpeliä kotiin, minä etsin kaupasta mukavan sohvaryhmän, jonne menin leikkimään Kauniita ja rohkeita ja puhumaan “englantia”. Oma “englantini” muuttui vuosien kuluessa ihan ymmärrettäväksi kieleksi, ja englannin opeistani saankin kiittää etenkin amerikkalaisia tv-sarjoja ja Spice girlsejä. Toki myös omilla opettajillani on ollut merkittävä rooli oppimispolullani. Populaarikulttuuri antaa erinomaisen lähteen englannin kielelle, mutta korkean kielitaidon saavuttamiseen tarvitaan lisäksi innostavat opettajat ja laadukkaat, monipuoliset oppimateriaalit.

Jo opiskeluaikoina kiinnostuin oppimateriaalien kehittämisestä, ja olen jo pitkään haaveillut englannin kielen oppimateriaalin tekemisestä. Nyt olen vihdoin tuolla tiellä! Olen valmistumisen jälkeen opettanut englantia enimmäkseen lukioissa, joten lukiolaisten tiedot, taidot ja kehityskohteet ovat minulle tutuimpia. Omakohtaisten kokemusteni kautta tuon oman panokseni Quest-kirjasarjaan. Quest tarjoaa opettajille oivan pedagogisen apuvälineen, ja mukana opiskelijat pääsevät kokemaan oivaltamisen, oppimisen ja edistymisen tunteita

Christine Stevenage, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu English is my mother tongue, and I am passionate about teaching it as a global lingua franca. The beauty of the English language, like any other language, is that it evolves and develops depending on the specific geographic and social contexts in which it is used, and we should embrace this pluralism. I believe that English belongs to all of its diverse speakers, and we are not necessarily dependent on the norms of native speakers to convey our thoughts and ideas successfully. Learning is fun and knowledge of languages helps us to communicate and connect with each other.

Petri Tuohimäki, Tampereen ammattikorkeakoulu Kielet,sanojen kanssa leikkiminen ja pelaaminen ovat kiinnostaneet minua suuresti pienestä asti. Englannin kieli tuli erityisen tutuksi jo alakouluikäisenä, kun sanakirja sylissä yritin päästä rakkaan Commodore-kotitietokoneeni kanssa etenemään tekstiin pohjautuvassa yksinkertaisessa aarteenmetsästyspelissä. Oppimisen riemu oli suurta ja pelin edetessä sanavarasto karttui kuin itsestään.

Juuri tuo onnistumisen kokemusten tavoittelu on yksi niistä asioista, joista nautin, ja ehkäpä tästä syystä pedagoginen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Työni tarjoaa tähän paljon mahdollisuuksia: laadin ja päivitän erilaisia oppimateriaaleja ja opetussuunnitelmia monenlaisia kurssikokonaisuuksia ja opiskelijoita varten. Kursseilla pääsen testaamaan niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja heidän näkökulmansa tulee vahvasti esille jatkuvan palautteen kautta.

Kokemuksen myötä on hahmottunut kirkkaammin ja monipuolisemmin se, mikä oppimateriaaleissa on opiskelijan kannalta tärkeää. Oppimisessa epäonnistumiset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin onnistumisetkin.

Digitaaliset oppimisvälineet ja digipedagogiikka ovat myös osa toimenkuvaani niin sanotun tavanomaisen luokkahuoneopetuksen ohella. Tällä saralla olen kiinnostunut erityisesti digiympäristöjen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista muun muassa pelillistämisen, ryhmäyttämisen, rohkaisun ja eriyttämisen toteuttamisessa. Kokemusta näistä on jo kertynyt paljon, mutta kehitettävähän ei lopu koskaan!

Laadukas, selkeä ja erilaiset oppijat huomioiva oppimateriaali on arvokas apu riippumatta siitä, missä ympäristössä toimitaan. Quest-sarjan tekijätiimissä yhdistyy monta erilaista opettajataustaa, laaja kokemuspohja ja palava halu luoda aidosti erinomainen työkalu lukion englannin opetukseen.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso Questin tallenne

Blogi

Älä arvioi opiskelijan temperamenttia

Mitä psykologiassa tarkoitetaan sanalla temperamentti, ja vaikuttaako temperamentti oppimiseen? Quest-sarjan oppikirjailija Riitta Pirinen käsittelee blogissaan tätä aihetta ja antaa vinkkejä eri temperamenttipiirteiden huomioimiseen.

Lue blogi

Podcast

Tutustu uuden Quest-sarjan oppikirjailijoihin

Quest-oppimateriaalisarjan ensimmäisessä Podquest jaksossa oppikirjailijat kertovat itsestään kieltenopettajina, mistä he innostuvat englannin opetuksessa ja miten se näkyy uudessa oppimateriaalisarjassa.

Kuuntele podcast

Blogi

Opettajasta oppikirjailijaksi – kieltenopettajan näkökulmia englannin opetukseen ja oppimiseen lukiossa

Quest-sarjan oppikirjailija Tuija Haapala avaa kieltenopettajan näkökulmia englannin opetukseen ja oppimiseen lukiossa.

Lue blogi

Blogi

Laatua luomassa – lukion englannin opettaja ensimmäisen oppimateriaaliprojektinsa äärellä

Millaista on olla mukana oppimateriaaliprojektissa? Lue lukion englanninopettaja Emmi Heinon blogikirjoitus aiheesta.

Lue blogi

Blogi

Motivaatio voimavarana – Quest & lukion pitkä englanti

Ulkoisia motivaatiotekijöitä ei pidä vähätellä. Lue lukion englanninopettaja ja Quest-sarjan tekijä Anu Blombergin blogikirjoitus aiheesta.

Lue blogi

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00