fbpx

Lops 2021 • Historia

Opus

Opus historialliseen ajatteluun

Opus on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Sarjan lähtökohtana on työryhmän visio historiallista ajattelua kehittävästä oppimateriaalisarjasta.

Sarja antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa. Tämä tavoite huomioidaan niin sarjan teksteissä, tehtävissä kuin kuvissakin. Opettajalle Opus on luotettava ja innostava kumppani, jonka varassa on helppo kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Opuksen oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös monipuolinen opettajan aineisto, jonka sisällöt on helppo muokata omaan opetukseen sopiviksi.

 

Tähän uskomme


1 Historia on taitoaine

Opuksen teksti, kuvat ja tehtävät avaavat historiallisen tiedon luonnetta ja kehittävät opiskelijan historiallista ajattelua. Pohjimmiltaan tässä on kyse lähdekriittisen ajattelun oppimisesta. Lähdekritiikki on tärkeä kansalaistaito.

 

2 Asiantunteva sisältö ratkaisee

Opus-sarjan ytimessä on oppimateriaalien selkeä, historiatieteelle ominainen teksti. Teksteistä vastaavat historiantutkijat ovat kirjoittamiensa osioiden asiantuntijoita. Tekstit on laadittu yhteistyössä ryhmän opettajien kanssa.

 

3 Vahva visio kantaa

Ryhmän kokeneet opettajat ovat niin oppitunneilla kuin tutkimustyön puitteissa perehtyneet lähdepohjaisen historianopetuksen kehittämiseen. Tämä näkyy Opuksen sisällöissä.

 

4 Monipuolisesti vaihtoehtoja opetukseen

Opus-sarjan aineistot ovat saatavilla sekä painettuina kirjoina että digitaalisina oppimateriaaleina. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös muokattava ja monipuolinen opettajan aineisto. Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille.

 

 

Tämä on Opus

 

Selkeä teksti, huolella valitut kuvat

 • Opuksen selkeät tekstit perustuvat uusimpaan tutkimukseen. Niistä vastaavat historiantutkijat, joista kukin on kirjoittamansa osion asiantuntija.
 • Tekstit on laadittu ryhmän opettajien toiveiden mukaisesti ja lukiolaisten taitotaso huomioiden. Historiatieteen tulkinnallisuutta on tuotu myös perusteksteihin.
 • Sarjan osat sisältävät runsaasti kuvia ja karttoja, jotka tukevat oppimista ja toimivat myös tulkittavina lähteinä.

Opetusta tukeva rakenne

 • Opuksen rakenne on suunniteltu siten, että opettajan olisi mahdollisimman helppo hyödyntää sarjan sisältöjä oppitunneillaan.

Paljon eritasoisia tehtäviä

 • Sarja sisältää monipuolisesti tehtäviä, jotka harjoittavat ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja.
 • Tehtävissä on otettu huomioon erilaiset opiskelijat: ne on jaoteltu taitojen mukaan kolmeen tasoon. Tämä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen opinnoissa.
 • Opus sisältää runsaasti täysin uusia lähteiden tulkintaan perustuvia tehtäviä. Lähdetehtäviä on kaikilla taitotasoilla.

Demot

Opus 2

Digikirjan demo

Tutustu

Opus 1

Näytesivut

Tutustu

Opus 3

Näytesivut

Tutustu

Digikirjat

Opuksen digikirjojen toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu digikirjan demoon >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Opus 2 digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • esitysaineistot jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun
 • itse muokattavia koetehtäviä, jotka voi siirtää eri koealustoihin.

Sarjan osat

Opus 1 Ihminen, ympäristö ja historia

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Opus 2 Kansainväliset suhteet

Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Opus 3 Itsenäisen Suomen historia

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

Marraskuu 2021Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

Marraskuu 2021Verkkokauppa

Opettajan aineisto

Marraskuu 2021Verkkokauppa

Opus 4 Eurooppalainen ihminen

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2022

Digikirja

Kesä 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Opus 5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2022

Digikirja

Kesä 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Opus 6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2023

Digikirja

Kesä 2023

Opettajan aineisto

Kesä 2023

Oppikirjailijat

Jari Aalto historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kallion lukio, Helsinki. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus historianopetuksesta. Vapaa-ajalla hän on ollut aktiivinen HYOLin luottamustehtävissä. Jari on myös kokenut oppikirjailjia: hän on ollut aikaisemmin tekemässä Editan Kaikkien aikojen historia -sarjaa.

Louis Clerc poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Louis on erikoistunut Euroopan kansainvälisten suhteiden historiaan. Työskentely lukion oppimateriaalien kanssa on hänen mielestään antoisa haaste, sillä se pakottaa pohtimaan oman tutkimusalan perusasioita uudelta kantilta.

Marja-Leena Hänninen antiikin historian dosentti, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Marja-Leena on kokenut oppikirjailija. Hänen mielestään oppimateriaalityö on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tutkimuksen näkökulmaa ja uusia tulkintoja historianopetukseen. Yhteistyö kasvatuksen ammattilaisten kanssa on innostavaa.

Simo Mikkonen yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto. Simon erikoisalaa on Venäjän ja Neuvostoliiton historia, ja hänen työnsä sisältää myös paljon opetusta ja ohjausta. Simo on kiinnostunut lukio-opetuksesta sekä yliopiston ja koulumaailman välisen vuoropuhelun kehittämisestä.

Susanna Niiranen yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian dosentti, Jyväskylän yliopisto. Susanna on entinen historian, yhteiskuntaopin ja ranskan opettaja, joka tutkii keskiajan ja uuden ajan alun historiaa ja kokeilee uusia tapoja – vaikkapa draamaa – tutkimustiedon esittämisessä.

Nina Penttinen historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja, Viikin normaalikoulu, Helsinki. Ninalla on yli kymmenen vuoden kokemus opettamisesta erikokoisissa lukioissa eri puolelta Suomea. Ninan mielestä on hienoa olla mukana Opus-työryhmässä kehittämässä uudenlaista tapaa opettaa ja oppia historiaa.

Mikko Puustinen historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Mikolla on kymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hänen ammatillinen tavoitteensa on kehittää parasta mahdollista historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Mikko Saikku Yhdysvaltain tutkimuksen professori ja ympäristöhistorian dosentti, Helsingin yliopisto. Mikko on tutkimustyössään keskittynyt ihmisen aiheuttamiin historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä niiden vaikutuksiin. Hän pitää tärkeänä sitä, että tutkijoilla on mahdollisuus tuoda uusia tutkimustuloksia koulujen käyttöön.

Hannu Salmi kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto. Hannu on 1800- ja 1900-lukujen tutkija, joka on kirjoittanut mediahistoriasta, tunteiden historiasta ja laajasti eri kulttuurihistorian kysymyksistä. Historian oppiminen ja tutkimus on elinikäinen kehityskaari, ja juuri siksi on innostavaa osallistua yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa.

Vesa Vares poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Vesa on erikoistunut Suomen sisä- ja ulkopolitiikan historiaan, erityisesti Suomen ja Saksan suhteisiin, sekä kansainväliseen aate- ja yhteiskuntahistoriaan. Hän on kirjoittanut myös urheilun historiasta ja julkaissut useita populaareja artikkeleita Suomen historiasta.

Anna Veijola historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja ja tutkija, Jyväskylän normaalikoulu. Annalla on pitkä kokemus opetustyöstä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt lukiolaisten historialliseen ajatteluun ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Näitä näkökulmia hän on halunnut tuoda mukaan myös Opukseen.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso Opuksen tallenne

Blogi

Historianopetuksen uusi suunta

Lukion uusi opetussuunnitelma korostaa historiallista ajattelua historianopetuksen ydintehtävänä. Historian ammattilaisena opettaja voi laajentaa opiskelijoiden ajattelua ja auttaa heitä näkemään arkisen historiatiedon uusin silmin.

Lue blogi

Podcast

Historianopetus 2020-luvulla

Eletäänkö historianopetuksessa parhaillaan murroskautta? Mitä ovat historiallisen ajattelun taidot? Entä miten oppimateriaali voi tukea opiskelijan historiallisen ajattelun taitojen kehittymistä?

Kuuntele podcast

Blogi

Miksi historiaa opiskellaan?

Mikä on historianopetuksen tärkein tehtävä? Entä minkälaista on 2020-luvun yleissivistys? Editan historian ja yhteiskuntaopin tuottaja Minna Sallanen haastatteli oppikirjailija Anna Veijolaa ja Simo Mikkosta.

Lue blogi

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00