fbpx

Lops 2021 • Historia

Opus

Opus historialliseen ajatteluun

Opus on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Sarjan lähtökohtana on työryhmän visio historiallista ajattelua kehittävästä oppimateriaalisarjasta.

Sarja antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa. Tämä tavoite huomioidaan niin sarjan teksteissä, tehtävissä kuin kuvissakin. Opettajalle Opus on luotettava ja innostava kumppani, jonka varassa on helppo kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Opuksen oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös monipuolinen opettajan aineisto, jonka sisällöt on helppo muokata omaan opetukseen sopiviksi.

 

Tähän uskomme


1 Historia on taitoaine

Opuksen teksti, kuvat ja tehtävät avaavat historiallisen tiedon luonnetta ja kehittävät opiskelijan historiallista ajattelua. Pohjimmiltaan tässä on kyse lähdekriittisen ajattelun oppimisesta. Lähdekritiikki on tärkeä kansalaistaito.

 

2 Asiantunteva sisältö ratkaisee

Opus-sarjan ytimessä on oppimateriaalien selkeä, historiatieteelle ominainen teksti. Teksteistä vastaavat historiantutkijat ovat kirjoittamiensa osioiden asiantuntijoita. Tekstit on laadittu yhteistyössä ryhmän opettajien kanssa.

 

3 Vahva visio kantaa

Ryhmän kokeneet opettajat ovat niin oppitunneilla kuin tutkimustyön puitteissa perehtyneet lähdepohjaisen historianopetuksen kehittämiseen. Tämä näkyy Opuksen sisällöissä.

 

4 Monipuolisesti vaihtoehtoja opetukseen

Opus-sarjan aineistot ovat saatavilla sekä painettuina kirjoina että digitaalisina oppimateriaaleina. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös muokattava ja monipuolinen opettajan aineisto. Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille.

 

Tämä on Opus

 

Selkeä teksti, huolella valitut kuvat

 • Opuksen selkeät tekstit perustuvat uusimpaan tutkimukseen. Niistä vastaavat historiantutkijat, joista kukin on kirjoittamansa osion asiantuntija.
 • Tekstit on laadittu ryhmän opettajien toiveiden mukaisesti ja lukiolaisten taitotaso huomioiden. Historiatieteen tulkinnallisuutta on tuotu myös perusteksteihin.
 • Sarjan osat sisältävät runsaasti kuvia ja karttoja, jotka tukevat oppimista ja toimivat myös tulkittavina lähteinä.

Opetusta tukeva rakenne

 • Opuksen rakenne on suunniteltu siten, että opettajan olisi mahdollisimman helppo hyödyntää sarjan sisältöjä oppitunneillaan.

Paljon eritasoisia tehtäviä

 • Sarja sisältää monipuolisesti tehtäviä, jotka harjoittavat ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja.
 • Tehtävissä on otettu huomioon erilaiset opiskelijat: ne on jaoteltu taitojen mukaan kolmeen tasoon. Tämä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen opinnoissa.
 • Opus sisältää runsaasti täysin uusia lähteiden tulkintaan perustuvia tehtäviä. Lähdetehtäviä on kaikilla taitotasoilla.

Demot

Opus 1

Digikirjan demo

Tutustu

Opus 1

Näytesivut

Tutustu

Opus 3

Näytesivut

Tutustu

Digikirjat

Opuksen digikirjojen toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu digikirjan demoon >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Opus 2 digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • esitysaineistot jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
  • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun
  • itse muokattavia koetehtäviä, jotka voi siirtää eri koealustoihin.

  Sarjan osat

  Opus 1 Ihminen, ympäristö ja historia

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opettajan aineisto

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opus 2 Kansainväliset suhteet

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opiskelijan digiaineisto (painetun oppikirjan rinnalle) • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opettajan aineisto

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opus 3 Itsenäisen Suomen historia

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opettajan aineisto

  IlmestynytVerkkokauppa

  Opus 4 Eurooppalainen ihminen

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  Kevät 2022

  Digikirja

  Kesä 2022

  Opettajan aineisto

  Kesä 2022

  Opus 5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  Kevät 2022

  Digikirja

  Kesä 2022

  Opettajan aineisto

  Kesä 2022

  Opus 6 Maailman kulttuurit kohtaavat

  Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

  Painettu oppikirja

  Toukokuu 2023

  Digikirja

  Kesä 2023

  Opettajan aineisto

  Kesä 2023

  Oppikirjailijat

  Jari Aalto historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kallion lukio, Helsinki. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus historianopetuksesta. Vapaa-ajalla hän on ollut aktiivinen HYOLin luottamustehtävissä. Jari on myös kokenut oppikirjailjia: hän on ollut aikaisemmin tekemässä Editan Kaikkien aikojen historia -sarjaa.

  Jari on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1-HI5.

  Louis Clerc poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Louis on erikoistunut Euroopan kansainvälisten suhteiden historiaan. Työskentely lukion oppimateriaalien kanssa on hänen mielestään antoisa haaste, sillä se pakottaa pohtimaan oman tutkimusalan perusasioita uudelta kantilta.

  Louis on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI2.

  Maria Hongisto-Mäenpää historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yhteislyseo. Maria innostuu oppimateriaalien tekemisestä, sillä siinä oppii valtavasti uutta ja on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaisia oppimateriaaleja on tarjolla.

  Maria on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI5.

  Marja-Leena Hänninen antiikin historian dosentti, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Marja-Leena on kokenut oppikirjailija. Hänen mielestään oppimateriaalityö on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tutkimuksen näkökulmaa ja uusia tulkintoja historianopetukseen. Yhteistyö kasvatuksen ammattilaisten kanssa on innostavaa.

  Marja-Leena on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1 ja HI4.

  Petri Karonen Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Petri on kiinnostunut pitkän aikavälin tutkimuksesta ja kirjoittanut runsaasti myös Ruotsin ja Suomen yhteisen historian ajasta.

  Petri on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI5.

  Simo Mikkonen yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto. Simon erikoisalaa on Venäjän ja Neuvostoliiton historia, ja hänen työnsä sisältää myös paljon opetusta ja ohjausta. Simo on kiinnostunut lukio-opetuksesta sekä yliopiston ja koulumaailman välisen vuoropuhelun kehittämisestä.

  Simo on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI2 ja HI3.

  Susanna Niiranen yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian dosentti, Jyväskylän yliopisto. Susanna on entinen historian, yhteiskuntaopin ja ranskan opettaja, joka tutkii keskiajan ja uuden ajan alun historiaa ja kokeilee uusia tapoja – vaikkapa draamaa – tutkimustiedon esittämisessä.

  Susanna on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1, HI4 ja HI5.

  Nina Penttinen historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja, Viikin normaalikoulu, Helsinki. Ninalla on yli kymmenen vuoden kokemus opettamisesta erikokoisissa lukioissa eri puolelta Suomea. Ninan mielestä on hienoa olla mukana Opus-työryhmässä kehittämässä uudenlaista tapaa opettaa ja oppia historiaa.

  Nina on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1-HI3 ja HI6.

  Mikko Puustinen historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Mikolla on kymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hänen ammatillinen tavoitteensa on kehittää parasta mahdollista historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

  Mikko on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1-HI5.

  Hannu Salmi kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto. Hannu on 1800- ja 1900-lukujen tutkija, joka on kirjoittanut mediahistoriasta, tunteiden historiasta ja laajasti eri kulttuurihistorian kysymyksistä. Historian oppiminen ja tutkimus on elinikäinen kehityskaari, ja juuri siksi on innostavaa osallistua yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa.

  Hannu on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI4.

  Mikko Saikku Yhdysvaltain tutkimuksen professori ja ympäristöhistorian dosentti, Helsingin yliopisto. Mikko on tutkimustyössään keskittynyt ihmisen aiheuttamiin historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä niiden vaikutuksiin. Hän pitää tärkeänä sitä, että tutkijoilla on mahdollisuus tuoda uusia tutkimustuloksia koulujen käyttöön.

  Mikko on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1 ja HI6.

  Vesa Vares poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Vesa on erikoistunut Suomen sisä- ja ulkopolitiikan historiaan, erityisesti Suomen ja Saksan suhteisiin, sekä kansainväliseen aate- ja yhteiskuntahistoriaan. Hän on kirjoittanut myös urheilun historiasta ja julkaissut useita populaareja artikkeleita Suomen historiasta.

  Vesa on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI2 ja HI3.

  Anna Veijola historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja ja tutkija, Jyväskylän normaalikoulu. Annalla on pitkä kokemus opetustyöstä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt lukiolaisten historialliseen ajatteluun ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Näitä näkökulmia hän on halunnut tuoda mukaan myös Opukseen.

  Anna on oppikirjailijana Opus-sarjan moduuleissa HI1-HI4 ja HI6.

  Kustaa H. J. Vilkuna Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Kustaa on erikoistunut varhaismodernin ajan historiaan.

  Kustaa on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI5.

  Ajankohtaista

  Tilauslistat ja hinnastot

  Lukion oppimateriaalien hinnasto 2022 (LOPS 2021)

  Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

  Tutustu hinnastoon

  Tuki ja ohjeet

  Ohjepankki

  Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

  Katso ohjeet

  Tilaisuudet

  Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

  Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

  Katso Opuksen tallenne

  Blogi

  Historianopetuksen uusi suunta

  Lukion uusi opetussuunnitelma korostaa historiallista ajattelua historianopetuksen ydintehtävänä. Historian ammattilaisena opettaja voi laajentaa opiskelijoiden ajattelua ja auttaa heitä näkemään arkisen historiatiedon uusin silmin.

  Lue blogi

  Podcast

  Historianopetus 2020-luvulla

  Eletäänkö historianopetuksessa parhaillaan murroskautta? Mitä ovat historiallisen ajattelun taidot? Entä miten oppimateriaali voi tukea opiskelijan historiallisen ajattelun taitojen kehittymistä?

  Kuuntele podcast

  Blogi

  Miksi historiaa opiskellaan?

  Mikä on historianopetuksen tärkein tehtävä? Entä minkälaista on 2020-luvun yleissivistys? Editan historian ja yhteiskuntaopin tuottaja Minna Sallanen haastatteli oppikirjailija Anna Veijolaa ja Simo Mikkosta.

  Lue blogi

  Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

  Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

  Asiakaspalvelu

  Opettajapalvelu
  opettajapalvelu@edita.fi
  +358 20 450 010
  Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

  Edita Publishing Oy
  Verkkosaarenkatu 5
  00580 Helsinki

  +358 20 450 00