fbpx

Lops 2021 • Terveystieto

Lukion Syke

Lukion Syke tukee hyvinvointia, oppimista ja terveysosaamista

Luotettava ja suosittu Lukion Syke uudistuu LOPS 2021:een. Lukion Syke valmentaa opiskelijaa monipuoliseen tiedonkäsittelyyn, tiedonhankintaan, kriittiseen ajatteluun ja kokonaisuuksien hallintaan.

Lukion Syke tukee opiskelijoiden hyvinvointia niin koulussa kuin muussa elämässä. Sarja tarjoaa tietoja ja taitoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opiskeluhyvinvointia tukee myös pedagogisesti huolella suunniteltu oppikirja, jonka helppolukuiset, selkeät ja käytännönläheiset sisällöt tekevät terveystiedon opiskelusta mielekästä ja innostavaa.

Uudistuksessa on huomioitu uuden opetussuunnitelman painotukset, erityisesti terveysosaaminen, tiedonkäsittelyn taidot ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen. Laaja-alaisen osaamisen moduulikohtaiset tavoitteet on koottu jokaisen oppikirjan alkuun ja huomioitu teksteissä ja tehtävissä.

Lukion Sykkeen oppikirjailijat ovat kokeneita opettajia ja tutkijoita sekä pedagogiikan ja terveystieteiden monipuolisia asiantuntijoita.

 

Lukion Syke tukee oppimista

 

 • Sarja tarjoaa lukiolaisille luotettavaa, ajankohtaista ja tutkittua tietoa. Terveysilmiöitä ja niiden vaikutusmekanismeja avataan havainnollisesti, kiinnostavasti ja opiskelijan elämään linkittyen.
 • Lukion Syke harjoittaa tiedonkäsittelyn taitoja ja terveyden monilukutaitoa sekä antaa valmiuksia menestyä ylioppilaskokeessa.
 • Sarjan kantava idea on vahva pedagoginen ote: huolella suunnitellut pedagogiset elementit ja monipuoliset opiskelutavat tukevat oppimista ja kehittävät opiskelutaitoja.
 • Hyvinvointiosaamista tuetaan läpi sarjan muun muassa hyvinvointilistoilla, joissa annetaan arjen vinkkejä esimerkiksi stressinhallintaan ja opiskeluhyvinvointiin.
 • Lukion Syke kehittää opiskelijoiden terveysosaamista. Terveysosaamisen tavoitteet on avattu selkeästi ja huomioitu myös teksteissä ja tehtävissä.
 • Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille.

 

Sarjan rakenne

 

 • Opetustekstit ovat selkeitä ja tiiviitä kokonaisuuksia, jotka opiskelijan on helppo ottaa haltuun.
 • Oppimista tuetaan havainnollisilla kuvioilla ja listoilla, kiinnostavilla kuvilla ja ajankohtaisilla tilastoilla.
 • Tehtävät on jaoteltu ajattelun taitojen mukaan, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen, tukee eriyttämistä ja harjoittaa yo-kokeessa vaadittavia taitoja.
 • Pääluvun alun ajankohtainen aineisto herättää pohtimaan aihealueen teemoja ja sitoo aiheet nuorten elämään.
 • Pääluvun lopetusaukeamilla harjoitellaan tiedonkäsittelyn taitoja monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla.
 • Syvennä tietojasi -lisätekstit tarjoavat lisätietoa ja avaavat kiinnostavia näkökulmia ajankohtaisiin ilmiöihin.
 • Selkeät tavoitteet, itsearviointiosiot ja digikirjan analytiikkanäkymä auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja seuraamaan omaa oppimistaan.

Demot

Lukion Syke 1

Digikirjan demo

Tutustu

Lukion Syke 1

Näytesivut

Tutustu

Lukion Syke -sarja

Digikokeet

Lue lisää digikokeista ja katso esittelyvideo

Tutustu

Digikirjat

Lukion Sykkeen digikirjat julkaistaan uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat oppimista ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Kaikista digikirjoista on saatavilla 12 kuukauden ja 48 kuukauden lisenssit.

Tutustu digikirjan demoon >

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat, ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Analytiikkanäkymässä opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa. Aineistotehtävät harjoittavat digiaineistojen lukemista ja muokkaamista.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjassa voi kuunnella oppikirjan tekstit äänikirjana.

Opettajan aineisto

Lukion Sykkeen opettajan aineistot helpottavat opettajan arkea. Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

 

 • esitysaineistot ja työskentelyvinkkejä jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • Abitti-kokeet jokaiseen moduuliin
 • arviointia tukevaa materiaalia
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun

Digikokeet

Lukion Syke -sarjan jokaiseen moduuliin on saatavissa digikokeet. Digikoealustalla opettaja voi selata valmiita koetehtäviä, valita haluamansa koetehtävät omaan kokeeseensa ja julkaista kokeen opiskelijaryhmälleen. Opiskelijat voivat tehdä kokeen luokassa tai etänä. Itsetarkistuvat tehtävät pisteytyvät automaattisesti, ja avoimista tehtävistä opettaja voi antaa pisteet ja palautetta.

Lue lisää digikokeista ja katso esittelyvideo >

Sarjan osat 

Lukion Syke 1 Terveys voimavarana

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikoe

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

IlmestynytVerkkokauppa

Lukion Syke 2 Terveys ja ympäristö

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikoe

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

10/2021Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

10/2021Verkkokauppa

Opettajan aineisto

10/2021Verkkokauppa

Digikokeet

11/2021Verkkokauppa

Lukion Syke 3 Terveys ja yhteiskunta

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto • Digikoe

Painettu oppikirja

4/2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

6/2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

6/2022Verkkokauppa

Opettajan aineisto

6/2022Verkkokauppa

Digikokeet

8/2022Verkkokauppa

Lukion Syke Kertausaineisto (LOPS 2021)

Digikirja • Opettajan aineisto • Digikoe

Digikirja

2022

Opettajan aineisto

2022

Digikokeet

2022

Lukion Syke Kertausaineisto (LOPS 2016)

Digikirja • Opettajan aineisto

Digikirja

Verkkokauppa

Opettajan aineisto

Verkkokauppa

Oppikirjailijat

Tiina Lehtinen (TM) opettaa terveystietoa, filosofiaa, uskontoa ja psykologiaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä toimii opettajankouluttajana ja ylioppilastutkintolautakunnan sensorina. Tiinalla on vankka pedagoginen osaaminen ja vuosikymmenten kokemus niin opettamisesta kuin oppikirjatyöstä. Terveystieto on Tiinan mielestä hieno elämänhallintaa syleilevä ja kehittävä oppiaine. Tiinaa innostaa oppikirjatyössä pedagogiikan kehittäminen.

Ismo Lehtinen (LitM) opettaa terveystietoa ja liikuntaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä toimii opettajankouluttajana. Ismo on työskennellyt lähes viisi vuotta kansainvälisissä tehtävissä Lähi-Idässä, Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Terveystiedon aihepiireistä Ismoa kiehtovatkin muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin ulottuvuudet eri kulttuureissa.

Jaana Kinnunen (TtM) työskentelee Tampereen yliopistolla terveystieteiden tutkijana. Jaanalla on myös terveystiedon opettajan ja sairaanhoitajan koulutus. Jaanan tutkimusaiheet liittyvät nuorten terveyskäyttäytymiseen, erityisesti päihteiden käyttöön. Oppimateriaalin teossa Jaanaa innostaa mahdollisuus kirjoittaa yleistajuisesti terveysaiheista nimenomaan nuorille.

Anu Linnansaari (LitM) toimii Pirkkalan yhteislukion terveystiedon ja liikunnan lehtorina sekä väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistolla. Anulla on useamman vuoden kokemus opettamisesta ja tutkimustyöstä sekä oppi- ja tietokirjojen kirjoittamisesta. Terveystiedon opettamisen Anu kokee tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyönä. Oppikirjojen kirjoittamisessa mielenkiintoista on mahdollisuus tehdä terveyden edistämistyötä rakenteellisemmalla tasolla. Kirjoittaminen on keino toimia sillanrakentajana tieteen ja käytännön välillä sekä luoda toimivia työkaluja opiskelijoiden oppimisen ja opettajien työn tueksi.

Olli Paakkari (TtT, LitL) työskentelee terveystiedon yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Työssään hän kouluttaa terveystiedon aineenopettajia ja toimii tutkijana Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksessa. Olli on pitkän työuransa aikana osallistunut monipuolisesti terveystieto-oppiaineen kehittämiseen, kuten oppiaineen teoreettisen perustan rakentamiseen, kansallisten opetussuunnitelmien laatimiseen ja arvioinnin uudistamiseen. Lisäksi hän on vastannut ylioppilastutkintolautakunnassa terveystiedon reaalikokeesta ja sen kehittämisestä sekä kirjoittanut terveystiedon oppikirjoja.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso tallenne

Podcast

Miten valmistautua terveystiedon yo-kokeeseen?

Millainen on nykyinen terveystiedon yo-koe? Miten tiedonkäsittelyn taitoja ja kokeen sähköisiä sovelluksia voi harjoitella? Terveystiedon ylioppilaskokeesta ja siihen valmistautumisesta keskustelemassa sensori, terveystiedon opettaja ja Lukion Syke -sarjan oppikirjailija Tiina Lehtinen.

Kuuntele podcast

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00