fbpx

Lops 2021 • Fysiikka

Kvarkki

Kvarkki – Ilmiöiden ytimessä

Kvarkki on Editan uusi lukion fysiikan oppimateriaalisarja, jonka kaikki osat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Oppimateriaalissa fysiikan käsitteitä lähestytään kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta. Monipuoliset tehtävät valmentavat yo-kirjoituksiin ja varmistavat sisältöjen oppimisen nykyaikaisilla välineillä. Selittävä teksti, selkeät esimerkit ja digitaaliset materiaalit tukevat myös opiskelijan itsenäistä opiskelua. Helppokäyttöisen digitaalisen opettajan aineiston ansiosta sarjan käyttöön ottaminen on vaivatonta.

 

Miksi valita Kvarkki?

 

 • Uusi oppimateriaali vahvistaa fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja rakentaa käsitehierarkiaa järjestelmällisesti kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta.
 • Selittävä teksti ja selkeät esimerkit tukevat opiskelijan itsenäistä opiskelua.
 • Monipuoliset tehtävät sisältävät laskutehtävien lisäksi perustelu- ja selitystehtäviä, datankäsittelytehtäviä sekä innostavia Kokeile itse -tehtäviä.
 • Digitaalinen opettajan aineisto sisältää toimivat malliratkaisut sekä tuen kokeelliseen työskentelyyn. Monipuolinen laboratoriovideovalikoima tarjoaa eri tapoja kokeellisuuden toteuttamiseen.
 • Digitaalisen materiaalin digitehtäviin sisältyvä itsearviointi ja erilaiset testit tukevat opiskelijaa oman osaamisen arvioinnissa. Oppimisanalytiikka auttaa opettajaa opetuksen suunnittelussa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on sisällytetty luontevasti oppimateriaalin sisältöihin, kokeellisiin töihin ja tehtäviin.
 • Äänikirja on saatavilla Kvarkki 1–2 digikirjan ja painetun oppikirjan käyttäjille.

 

Pedagoginen rakenne

 

 • Oppimateriaali jakautuu selkeästi päälukuihin, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Jokaisen pääluvun aloitussivun teksti johdattelee opittaviin sisältöihin. Pääluvun luettuaan opiskelija voi palata aloitussivun kysymyksiin ja käyttää niitä oman osaamisensa arviointiin.  
 • Jokainen luku alkaa ingressillä, joka nivoo aihepiirin opiskelijalle tuttuihin ilmiöihin tai aiemmin opittuun.
 • Oppimista tuetaan esimerkeillä, havainnollisilla kuvilla ja kaavioilla sekä kiinnostavilla valokuvilla.
 • Fysiikan lait ja määritelmät on erotettu selkeästi muusta tekstistä. Mielenkiintoista lisätietoa, joka ei kuulu keskeisiin sisältöihin, on koottu infolaatikoihin, 
 • Jokaisen luvun lopussa on runsaasti monipuolisia tehtäviä. Ydintehtävät varmistavat fysiikan peruskäsitteiden ymmärtämistä ja matemaattisen osaamisen perustaitoja. Perustehtävät auttavat keskeisten sisältöjen oppimisessa. Syventävissä tehtävissä harjoitellaan tiedon soveltamista ja erilaisten aineistojen tulkintaa. Niihin sisältyy myös ohjeistettuja käsitteiden selitystehtäviä, hauskoja kokeellisia kotitehtäviä sekä ryhmätehtäviä.
 • Osaan tehtävistä liittyy myös erilaisia aineistoja, kuten videoita, valokuvia tai mittausdataa. Oppimateriaalissa on myös laajempia aineistotehtäviä, jotka syventävät opittua ja joiden avulla harjoitellaan tekstiaineistojen tutkimista.
 • Jokaisen pääluvun lopussa on tiivistelmä, joka kokoaa luvun keskeiset opittavat sisällöt ja auttaa esimerkiksi kertaamisessa.

Demot

Kvarkki 1−2

Näytesivut

Tutustu

Kvarkki 3

Digikirjan demo

Tutustu

Kvarkki 3

Näytesivut

Tutustu

Digikirjat

Kvarkin digikirjat julkaistaan uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu Kvarkin digikirjaan >

 •  Uusi digitaalinen alusta sisältää samassa paikassa kaiken tarvittavan: tehtävien digitaaliset aineistot, digitehtävät, oppimisanalytiikan sekä opettajan digitaalisen aineiston.
 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä.
 • Digitaalisen materiaalin digitehtäviin sisältyvä itsearviointi ja erilaiset testit tukevat opiskelijaa oman osaamisen arvioinnissa. 
 • Digikirjan laskutehtävissä on käytössä Abitin kaavaeditori.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita ja simulaatioita.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Kvarkki 1-2 digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Kvarkki digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • oppikirjan tehtävien ratkaisut
 • arviointia tukevaa materiaalia
 • koetehtäviä
 • ohjeita kokeellisten töiden toteuttamiseen
 • vinkkejä oppimateriaalin käyttöön. 

Sarjan osat 

Kvarkki 1−2

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Kvarkki 3

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Kvarkki 4

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

12/2021Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

Kevät 2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

Kevät 2022Verkkokauppa

Opettajan aineisto

Kevät 2022Verkkokauppa

Kvarkki 5

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2022

Digikirja

Kesä 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Kvarkki 6

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Syksy 2022

Digikirja

Syksy 2022

Opettajan aineisto

Kevät 2023

Kvarkki 7

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Loppuvuosi 2022

Digikirja

Alkuvuosi 2023

Opettajan aineisto

Kevät 2023

Kvarkki 8

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2023

Digikirja

Kevät 2023

Opettajan aineisto

Kevät 2023

Oppikirjailijat

Pasi Ahtola Olen puolijohdefysiikan DI ja Tampereen klassillisen lukion lehtori. Lukiollamme on luonnontieteen valtakunnallinen erityistehtävä. Tuotan omia erikoiskursseja esimerkiksi tähtitieteestä, ohjelmoinnista ja elektroniikasta, käyn opiskelijoiden kanssa vierailuilla sekä kutsun luennoitsijoita kouluun.

Ursula Ahvenisto Opetan fysiikkaa lukiossa ja yläasteella. Minusta on ihanaa löytää fysiikkaa kaikkialta ja soveltaa fysiikkaa kaikkialle. Nautin opiskelijoiden innostuksesta ja kysymyksistä. Fysiikan oppikirjassa minulle on tärkeää hyvä tehtäväkokoelma ja se, että asiat esitetään oikein ja ymmärrettävästi.

Tapio Hansson Mitä paremmin fysiikkaa ymmärtää, sitä kauniimmalta se alkaa näyttää. Oman ymmärrykseni syveneminen sai aikaan halun välittää fysiikan kauneutta myös muille, ja oppikirjan tekeminen tarjosi siihen erinomaisen väylän. Oman mielenkiintonsa tehtävään tuo myös sähköisen ympäristön kehittäminen osana oppimiskokemusta.

Jukka Hatakka Olen ollut aiemmin tekijänä kahdessa lukion fysiikan oppikirjasarjassa eikä into tähän työhön ole laantunut. Oppikirjailijana minulle on tärkeintä, että oppimateriaalissa fysiikka avataan ymmärrettävästi ja oikein. Fysiikan opiskelijat ja opettajat Suomessa ansaitsevat sellaisen materiaalin.

Ari Hämäläinen Toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, Fysiikan osastolla, didaktisen fysiikan ja opettajankoulutuksen ryhmässä. Uskon että kaikkien koulufysiikan käsitteiden oppiminen voi ja pitäisi perustua empiriaan, ja lähdin kirjan laatimistyöhön tätä periaatetta toteuttamaan.

Kauko Kauhanen Haaveammattini oli tähtitieteilijä – tutkijan työsarka vaihtui opettajaksi. Innostuin sähköisistä oppimisympäristöistä, verkkopedagogiasta ja opetusvälineiden kehittelystä, mikä kruunattiin Sirius-palkinnolla vuonna 2009. Hienoimpia kokemuksiani haluan oppikirjailijanakin jakaa.

Salla Muukki Oppitunnilla innostun aina opiskelijoiden oivalluksista. Fysiikan opetuksessa minulle on tärkeää asioiden selkeä esitystapa, joka mahdollistaa kokonaisuuksien hahmottamisen. Työssäni nautin yhteistyöstä muiden kanssa, koska keskustelu synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso Kvarkin tallenne

Blogi

Tutustu Kvarkin oppikirjailijoihin

Kvarkki on Editan uusi lukion fysiikan oppimateriaalisarja. Kvarkin tekijäryhmä koostuu kokeneista opettajista, tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Tutustu tarkemmin sarjan oppikirjailjoihin.

Lue blogi

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00