fbpx

Lops 2021 • Kemia

Ioni

Ioni – Sähköistää kemian opetuksen

Editan uusi lukion kemian oppimateriaalisarja on painetusta oppikirjasta, digikirjasta ja digitaalisesta opettajan aineistosta rakentuva toimiva kokonaisuus. Materiaalin monipuoliset tehtävät vahvistavat kemian taitoja ja valmentavat yo-kirjoituksiin. Oppimateriaali tukee ilmiöiden tutkimista kokeellisesti ja opastaa opiskelijaa luonnontieteellisen tutkimuksen eri vaiheisiin. Syventävät tekstit valottavat kemian merkitystä yhteiskunnassa ja opastavat erilaisten aineistojen tutkimiseen ja käsittelyyn.

 

Miksi valita Ioni?

 

 • Selittävä teksti sekä digimateriaalin havainnolliset videot auttavat oppimaan.
 • Monipuolisissa tehtävissä harjoitellaan erilaisia kemian taitoja.
 • Eritasoisista tehtävistä löytyy sopivia erilaisille opiskelijaryhmille.
 • Erilaiset aineistotehtävät ja laskin- ja piirto-ohjelmistoilla suoritettavat tehtävät vahvistavat ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
 • Painetun oppimateriaalin Ymmärsitkö-tehtävät sekä digitaalisen oppimateriaalin erilaiset testit ja digitehtäviin liittyvä itsearviointi tarjoavat opiskelijalle välineitä oman osaamisen arvioimiseen.
 • Erilaiset laboratoriovideot auttavat ilmiöiden tutkimisessa ja tarjoavat uusia tapoja toteuttaa kokeellisuutta.
 • Sisällöissä on otettu huomioon niiden soveltuminen eri aineita yhdistäviin opintojaksoihin.
 • Äänikirja on saatavilla Ioni 1–2 digikirjan ja painetun oppikirjan käyttäjille.

 

Pedagoginen rakenne

 

 • Päälukujen alussa on oppimisen tavoitteita avaava kaavio, jossa on esitetty luvun keskeiset sisällöt, niissä tarvittavat pohjatiedot ja niiden liittyminen muihin moduuleihin.
 • Jokainen luku alkaa ingressillä, joka nivoo aihepiirin opiskelijalle tuttuihin ilmiöihin tai aiemmin opittuun.
 • Kukin moduuli sisältää Kemiaa yhteiskunnassa -aukeaman, joka nivoo opittavaa asiaa arkeen ja yhteiskuntaan, ja tukee laaja-alaisen osaamisen kartuttamista.
 • Pääluvun lopussa on tiivistelmä ja tehtävät alaluvuittain otsikoituina. Perustehtävät vahvistavat kemian käsitteiden ymmärtämistä ja matemaattisen osaamisen perustaitoja.  Syventävissä tehtävissä harjoitellaan tiedon soveltamista ja erilaisten aineistojen tulkintaa. Tutkimustehtävissä harjoitellaan kokeellisen työskentelyn taitoja, niihin sisältyy myös kokeellisia kotitehtäviä yksinkertaisilla välineillä ja aineilla. Tehtäviin liittyy myös erilaisia aineistoja, kuten videoita tai mittausdataa.
 • Jokaiseen päälukuun liittyy myös aineistotehtävä, joka nostaa esille kemian merkitystä ja laaja-alaisen osaamisen eri alueita. Sen avulla harjoitellaan myös tekstiaineistojen tutkimista.

Demot

Ioni 1–2

Digikirjan demo

Tutustu

Digikirjat

Ionin digikirjat julkaistaan uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Tutustu digikirjan demoon >

 •  Uusi digitaalinen alusta sisältää samassa paikassa kaiken tarvittavan: tehtävien digitaaliset aineistot, digitehtävät, oppimisanalytiikan sekä opettajan digitaalisen aineiston.
 •  Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä.
 • Digikirjan laskutehtävissä on käytössä Abitin kaavaeditori.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä, arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa. 
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita, animaatioita sekä laskin- ja piirto-ohjelmistojen käyttöä sekä esimerkkien ratkaisuja selittäviä videoita. 
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Ioni 1-2 digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Ioni digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää ►

 • kattavat työohjeet kokeellisten töiden toteuttamiseen
 • oppikirjan tehtävien ratkaisut
 • arviointia tukevaa materiaalia
 • koetehtäviä ja valmiita Abitti-kokeita
 • vinkkejä oppimateriaalin käyttöön.

Digikokeet

Ioni-sarjan jokaiseen moduuliin on saatavissa digikoe. Opettaja voi selata ja valita koetehtäviä digikoealustalla ja julkaista kokeen haluamalleen ryhmälle. Opiskelijat voivat tehdä kokeen luokassa tai etänä. Itsetarkistuvat tehtävät pisteytyvät automaattisesti, ja avoimista tehtävistä opettaja voi antaa pisteet ja palautetta.

Sarjan osat 

Ioni 1−2

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

IlmestynytVerkkokauppa

Digikokeet

10/2021Verkkokauppa

Ioni 3

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

IlmestynytVerkkokauppa

Opettajan aineisto

10/2021Verkkokauppa

Digikokeet

10/2021Verkkokauppa

Ioni 4

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

1/2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 12 kk)

4/2022Verkkokauppa

Digikirja (Lukiolisenssi 48 kk)

4/2022Verkkokauppa

Opettajan aineisto

4/2022Verkkokauppa

Digikokeet

5/2022Verkkokauppa

Ioni 5

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Kevät 2022

Digikirja

Kevät 2022

Opettajan aineisto

Kesä 2022

Ioni 6

Painettu oppikirja • Digikirja • Opettajan aineisto

Painettu oppikirja

Syksy 2022

Digikirja

Syksy 2022

Opettajan aineisto

Kevät 2023

Oppikirjailijat

Riitta Kallio Toimin opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Yli 20 vuoden opetuskokemustani täydentää sähköisten koepakettien tekeminen sekä valmennuskurssien ja yliopiston kesäkurssien pitäminen. Olen kiinnostunut kokeellisesta ja tutkimuksellisesta lähestymistavasta, ja sen tarjoamista mahdollisuuksista monipuolisten arviointimenetelmien käyttämiseen ja ainerajat ylittävien kokonaisuuksien suunnitteluun. Tätä lähestymistapaa olen halunnut olla tuomassa Ioni-kirjasarjaan.

Oona Kupiainen-Määttä Opetan kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa Etelä-Tapiolan lukiossa Espoossa. Ennen koulumaailmaan siirtymistä työskentelin Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella, jossa tein happo- ja emäsmolekyyleihin liittyvää matemaattista mallinnusta. Kaikki kolme ainetta ovat lähellä sydäntäni ja haluan tuoda esiin yhteyksiä niiden välillä. Minulle on tärkeää välittää Ioni-kirjoissa ajatusta, että kemia ei ole kokoelma ulkoa opeteltavia yksityiskohtia.

Jan Jansson Olen kemian opettaja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa, mutta innostus kemiaan näkyy vapaa-ajallakin kiinnostuksena molekyyligastronomiaan ja kemian historiaan. Olin mukana OPH:n työryhmässä kirjoittamassa kemian uutta opetussuunnitelmaa. Nyt on hienoa tehdä oppimateriaalia, jolla uusi lops on helppo toteuttaa, ja jossa tulee luontevasti esille kemian merkitys arjessa ja yhteiskunnassa.

Tuula Sorjonen Koulumaailman kiemurat ovat tulleet tutuiksi yli kahdenkymmenen vuoden opettajauran aikana niin perusasteelta kuin lukiosta, niin hallinnon kuin opettajan näkökulmasta. Tällä hetkellä opetan kemiaa Mäkelänrinteen lukiossa, mutta opetuskokemusta on myös fysiikasta ja matematiikasta. Opettajan perustyötä tukee hyvin tehty ja monipuolinen oppimateriaali, joka mahdollistaa kuitenkin opettajan omat opetusratkaisut. Tämä haaste mielessä rakennamme Ioni-kirjasarjaa.

Kata Yliheikkilä Olen valmistunut Helsingin yliopistosta sekä kemian opettajaksi että kemistiksi, ja väitöskirjan tein organometallikatalyyteistä polymerointireaktioissa. Opetan kemiaa Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa ja IB-lukiossa sekä kokeelliseen työskentelyyn ja tutkimukseen painottuvia valinnaisainekursseja peruskoulussa. Kokeellinen työskentely oppitunneilla ja opiskelijoiden ohjaaminen tutkimuksissa on parasta työssäni, ja haluan Ioni-sarjan tarjoavan monipuolista materiaalia tukemaan kokeellista työskentelyä.

Marika Suovanen Toimin kemian opettajana Kerttulin lukiossa, Turussa. Olen opetustyön lisäksi toiminut Maolin kouluttajana sähköisten välineiden käytössä ja tehnyt sähköisiä koepaketteja. Pidän tärkeänä kemian opetuksessa kokeellista työskentelyä. Haluan tuoda Ioni-sarjan oppimateriaaleihin sähköisten välineiden käyttöä helpottavia elementtejä, kuten ohjevideoita ja ohjelmistojen käyttöä harjoittavia tehtäviä.

Ajankohtaista

Tuki ja ohjeet

Ohjepankki

Ohjepankista löydät neuvot Editan digioppimateriaalien käytön ja käyttöönoton avuksi sekä opettajalle että opiskelijalle.

Katso ohjeet

Tilauslistat ja hinnastot

Lukion oppimateriaalien hinnasto 2021 (LOPS 2021)

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voi hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen.

Tutustu hinnastoon

Tilaisuudet

Editan LOPS 2021 -tilaisuustallenteet

Menikö LOPS 2021 -esittelytilaisuudet ohi? Ei hätää – löydät menneet tilaisuudet tallenteista. Valitse sinua kiinnostava aine tai katso vaikka kaikki.

Katso tallenne

Blogi

Tutustu Ionin oppikirjailjoihin

Uusi lukion kemian oppimateriaalisarja Ioni vahvistaa monipuolisesti kemian taitoja ja valmentaa yo-kirjoituksiin. Ioni-sarjan oppikirjailijat ovat motivoituneita ja kokeneita lukion opettajia. Tutustu heihin tarkemmin!

Lue blogi

Onko sinulla kysyttävää oppimateriaaleistamme?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä Opettajapalveluumme.

Asiakaspalvelu

Opettajapalvelu
opettajapalvelu@edita.fi
+358 20 450 010
Avoinna ma 9–16, ti–pe 8–16

Edita Publishing Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

+358 20 450 00