fbpx

Tutustu Kannan oppikirjailijoihin – LOPS 2021

6.11.2020

Kanta on lukion vuoden 2021 opetussuunnitelman mukainen yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja, joka tarjoaa ajan hermolla olevan näkökulman yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin. 

Kannan selkeistä perusteksteistä vastaavat yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat. Sen tehtäväosioista vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat.

Vuokko Aromaa

Vuokko Aromaa

Oppikirjailija: ”Oppimateriaalien tekeminen on ollut pitkän linjan intohimoni. Jo lukiolaisena ajattelin, että haluaisin kirjan olevan muutakin kuin faktaluettelo. Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tärkein tehtävä on auttaa nuorta ymmärtämään monimutkaista maailmaa ja saada hänet vaikuttamaan siihen.”

Jonna Pennanen

Maria Hongisto-Mäenpää

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yhteislyseo: ”Innostuin oppimateriaalien tekemisestä, sillä siinä oppii valtavasti uutta ja on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaisia oppimateriaaleja on tarjolla. Yhteiskunnalliset kysymykset ovat lähellä sydäntäni.”

Laura Karppinen

Laura Karppinen

Lakimies, Helsingin yliopisto: ”Toivon, että lukion lakitieto voisi herättää opiskelijoissa aidon innostuksen oikeuden kiehtovaa maailmaa kohtaan. Kaikkien olisi tulisi tietää perusasioita oikeudesta. Ne ovat tärkeitä niin asumisen, työn ja perhe-elämän kuin ylipäänsä yhteiskunnan jäsenyyden kannalta.”

Elina Kestilä-Kekkonen

Elina Kestilä-Kekkonen

Valtio-opin ma. professori, Turun yliopisto: ”Tutkimuskohteitani ovat vaalit, poliittinen luottamus, yhteiskunnalliset asenteet ja arvot. Tutkin myös nuorten poliittista osallistumista. Haluan tehdä politiikasta kiinnostavaa ja haastaa nuoret pohtimaan vaikutusmahdollisuuksiaan.”

Timo Lindholm

Timo Lindholm

Pääekonomisti, Finnvera: ”Olen toiminut pääekonomistina kolmessa erilaisessa organisaatiossa sekä rahoitusalalla että etujärjestössä. Oppikirjatyössä minua kiehtoo mahdollisuus kuvata monimutkaista taloutta ja sen peruskäsitteitä mahdollisimman selkeästi. Taloustieto on mielestäni tärkeä osa kansalaistaitoa.”

Jaana Nieminen

Jaana Nieminen

Tampereen lyseon lukion rehtori: ”Olen taustaltani historian- ja yhteiskuntaopin opettaja ja ollut mukana kaikissa viime vuosikymmenten opetussuunnitelmaprosesseissa. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen jäsentely on tämän päivän keskeinen kansalaistaito.”

Hanna Ojanen

Hanna Ojanen

Tutkija, erityisalana eurooppalainen turvallisuuspolitiikka ja kansainväliset järjestöt: ”Kirjoitan koko ajan, mutta oppikirjan kirjoittaminen on ollut minulle ihan uutta. Se tuntuu tärkeältä ja mielekkäältä, ja saa ajattelemaan uudella tapaa. Olen iloinen, että lukiossa opetetaan näitä asioita.”

Akseli Salmi

Akseli Salmi

Arkadian yhteislyseon rehtori: ”Taustaltani olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja sekä historian tutkija. Minua ilahduttaa, kun opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen käsittely on tärkeä taito.”

Opus-sarja lukion historiaan
YHTEISKUNTAOPPI

Kanta

Yhteiskuntaopin Kanta-sarja uudistuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Oppimateriaaleissa kiinnitetään erityistä huomiota yhteiskunnallisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Opiskelijalle Kanta tarjoaa konkreettisia välineitä yhteiskunnallisten kysymysten analyyttiseen tulkintaan.