fbpx

Tutustu Kaaren oppikirjailijoihin – LOPS 2021

19.05.2021

Kaari on LOPS 2021:n mukainen matematiikan oppimateriaalikokonaisuus. Kaareen sisältyy lukion yhteisen, lyhyen ja pitkän matematiikan aineistot painettuna ja digitaalisena.

Kaari valmentaa opiskelijaa matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen, ongelmanratkaisutaitoon, itsearviointiin ja laskinohjelmistojen hyödyntämiseen. Kaaren oppikirjailijat ovat kokeneita matematiikan opettajia sekä pedagogiikan ja tietotekniikan monipuolisia asiantuntijoita.

Tutustu Kaaren oppikirjalijoihin alla.

Anna Tuhola-Kujanpää

Anna Tuhola-Kujanpää

Iloitsen opiskelijoiden oivalluksista Linnankosken lukiossa Porvoossa. Matematiikan hienous piilee minusta ajattelun vapaudessa ja onnistumisen elämyksissä. Oppimateriaalin pitää tarjota näitä kaikille opiskelijoille. Opetustyössä parasta on se, että opin itsekin uusia tapoja ajatella tuttuja asioita.

 

 

 

Jussi Ikkala

Antti Laitamäki

Valmistuin Jyväskylästä matematiikan ja tietotekniikan opettajaksi vuonna 2009. Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin koen, että tehtävämme opettajina ja oppikirjailijoina on kahtalainen. Toisaalta vaalimme oppiaineen hienoimpia perinteitä ja toisaalta tehtävänämme on löytää niitä pedagogisesti mielekkäitä digitalisaation mahdollistamia toimintatapoja, jotka voivat viedä matematiikan oppimiskokemuksen vielä astetta pidemmälle. Kiinnitän matematiikan oppimateriaalissa huomioni erityisesti tehtäväsarjoihin, sillä laadukkaassa tehtäväsarjassa pitkän matematiikan hienot perinteet kohtaavat digitaaliset mahdollisuudet.

Hannu Mäkiö

Hannu Mäkiö

Minua kiinnostaa, millä tavalla sähköiset välineet muuttavat matematiikan oppimista ja opettamista. Opettajan työn ohessa olen pitkään pitänyt erilaisia koulutuksia matematiikan opettajille. Samalla olen voinut haastaa ja testata omia ajatuksiani. Muutos ajaa pohtimaan, mitä matematiikka on? Välineet monipuolistavat matematiikkaa. Mielestäni kyse ei ole vastakkainasettelusta, joko-tai, vaan ennemminkin perinteinen täydentyy, tavoitteena sekä-että.

Kimmo Ketola

Jani Kiviharju

Olen matematiikan ja tietotekniikan lehtori, harjoitteluohjaaja ja digitutor Helsingin normaalilyseosta. Opetuksessa minua kiinnostavat pulmat, ymmärrettävyys ja sähköiset työvälineet. Kaari-kirjasarjassa tärkeää ovat lähestyttävä teoria ja ydintehtävät, sekä eriyttävät haastavat tehtävät.

Hilla Etelämäki

on Summa-sarjan ja yläkoulun Säde-sarjan oppikirjailija. Nyt Hilla on mukana myös Kaaren yhteisen ja lyhyen matematiikan oppimateriaaleissa.

Mika Nokelainen

Jarmo Pösö

Opetan matematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Oppimateriaalityössä olen ollut mukana jo lähes 30 vuotta. Ensimmäisessä työryhmässä teimme matematiikan oppimateriaalin tuolloin uutta kaksoistutkintoa opiskeleville. Kustantajana oli tuolloin Valtion painatuskeskus, eli nykyinen Edita. Oppimateriaalien kirjoittamisessa antoisaa on ollut työnteko yhdessä eri taustaisten opetusalan ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalityössä pidän tärkeänä teorian liittämistä käytäntöön tähän päivään linkittyvien esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Johanna Järnstrom

Johanna Järnström

Matematiikan opettaminen on todella hauskaa ja mukavalla tavalla haastavaa. Matemaattisten tietojen oppimisen lisäksi pyrin aina myös siihen, että opiskelijan omat ongelmanratkaisutaidot kehittyisivät. Tämä on myös ollut meille tärkeä tavoite Kaaressa.

Joni Lehtola

Joni Lehtola 

Olen Kauniaisten lukion matematiikan ja tietotekniikan opettaja. Olen erityisen kiinnostunut opetuksen, oppimisympäristöjen ja oppimisen seurannan kehittämisestä. Mielestäni teknisten apuvälineiden käyttäminen ei saa olla itseisarvo matematiikan opetuksessa, mutta niitä tulee pyrkiä hyödyntämään mielekkäästi ja tehokkaasti silloin, kun ne tukevat ymmärryksen kehittämistä.

Jussi Nieminen

on Summa-sarjan ja yläkoulun Säde-sarjan oppikirjailija. Nyt Jussi on mukana myös Kaaren yhteisen ja lyhyen matematiikan oppimateriaaleissa.

Joni Lehtola

Katri Hirvonen

Työskentelen Helsingin Uudessa yhteiskoulussa, jossa toimivat peruskoulun yläluokat ja lukio. Aiemmin opetin lähinnä lukion lyhyttä matematiikkaa ja nautin siitä kovasti. Nykyään työskentelen hallinnon puolella, mutta autan yhä oppilaita pääsemään matematiikan opinnoissa eteenpäin. Olen ollut mukana oppikirjaprojekteissa kolmen opetussuunnitelman aikana: ennen Kaarta olen ollut mukana 18 oppikirjan tekemisessä. Haluan, että oppikirja on monipuolinen, selkeä ja se tarjoaa eri tasoisille oppilaille onnistumisen elämyksen tarjoavia tehtäviä. Kun tilaisuus tuli, lähdin sellaista kirjasarjaa tekemään. Matematiikka on hyödyllistä ja kaunista yhtä aikaa. Matematiikka tarjoaa haasteita ja oivalluksia!

Pertti Lehtinen

Pertti Lehtinen

Opetan pitkää matematiikkaa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa, josta myös valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1989. Innostuin oppimateriaalin tekemisestä kirjoittaessani oppimateriaalia lukiomme koulukohtaisiin pitkän matematiikan kursseihin. Hyvässä oppimateriaalissa huomioidaan kaiken tasoiset opiskelijat hitaammin etenevistä aina huippuosaajiin.

Terhi Oinonen

Terhi Oinonen

Olen Lumon lukiossa Vantaalla jo pitkään viihtynyt matematiikan opettaja ja kahden pojan äiti. Pyrin tartuttamaan opiskelijoihin innon opiskelua ja matematiikkaa kohtaan. Painotan opetuksessani perusteiden osaamista, käsitteiden ymmärtämistä ja täsmällisyyttä. Tämä näkyy sarjassamme. Yhdessä tarkkaan mietityt moduulien ja kappaleiden sisällöt sekä järjestys ovat myös yksi sarjamme vahvuus.

Matematiikan oppikirjasarja Kaari
MATEMATIIKKA

Kaari

Kaari on lukion LOPS 2021:n mukainen matematiikan oppimateriaalikokonaisuus, johon sisältyy lukion yhteisen, lyhyen ja pitkän matematiikan aineistot painettuna ja digitaalisena.