fbpx
Maailman kirjan sisällä

Näyttöpäätetyöhön liittyvät työturvallisuuslait – toteutuvatko nämä etätoimistossasi?

| 4.5.2021

Kotikonttorilla työergonomia ei välttämättä ole parhaasta päästä ja työn tauotus voi unohtua helpommin. Entä koska olet viimeksi käynyt näöntarkastuksessa? Lue tästä, millaisia työturvallisuuteen liittyviä seikkoja etätoimistollakin pitäisi muistaa huomioida.

Etätyöntekijään sovelletaan samoja työlainsäädännön normeja kuin muihinkin työntekijöihin. Työnantajan tulee muun muassa vastata etätyöntekijän työterveydestä ja työturvallisuudesta siitä annetun direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kotona tehtävässä etätyössä on otettava kuitenkin huomioon työnantajan toimintamahdollisuuksien rajoitukset. Työnantaja ei yleensä kykene selvittämään etätyöntekijän työtilasta aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä tai suunnittelemaan työntekijän kotitoimistoa.

Työnantajan tulee informoida etätyöntekijää yrityksen menettelytavoista työsuojelu- ja työterveysasioissa, erityisesti näyttöpäätevaatimuksista. Etätyö on tyypillisesti näyttöpäätetyötä. Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja turvallisuusohjeita. 

Työnantajalla taas on velvollisuus toimia työtekijän kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

 

Muista tauotus

Työturvallisuuslaki määrää, että työpiste ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden pitää olla mahdollisuuksien mukaan sellaiset, että työntekijä voi tehdä työnsä aiheuttamatta hänen terveydelleen haitallista tai vaarallista kuormitusta. Ergonomisesti oikein valituilla ja käytetyillä välineillä ehkäistään ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten kuormittumista ja sairauksia. 

Työturvallisuuslaki koskee myös näyttöpäätetyötä. Näyttöpäätetyössä olennaista on ergonomian lisäksi mahdolliset näölle aiheutuvat vaarat sekä fyysinen ja henkinen kuormitus. Päivittäinen työnteko on järjestettävä niin, että tauot ja tekemisen vaihtelut keskeyttävät säännöllisesti näytöpäätetyön. 

Työolosuhteiden lisäksi fyysinen kuormitus johtuu usein siitä, että töitä tehdään pitkään samassa asennossa. Tärkeää on siis muistaa vaihtaa asentoa ja liikkua työpäivän aikana.

 

Tarvitsisitko näyttöpäätelasit?

Työturvallisuudesta annetun direktiivin mukaan työnantajan tulee järjestää työntekijälle näön ja silmien tarkastus työterveyshuollon säädösten mukaan. Näöntarkastukseen on päästävä ennen näyttöpäätetyön aloittamista, säännöllisin väliajoin sen jälkeen sekä silloin, kun työntekijällä on näköön liittyviä vaikeuksia. 

Työnantajan on myös hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset silmälasit, jos niiden tarpeellisuus on käynyt näöntarkastuksessa ilmi.  

 

Teksti perustuu teokseen Työsuhdeasioiden käsikirja (Edita, 2021) ja sen lukuun Vastuu työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä, jonka on kirjoittanut Timo Jarmas. Lue lisää työturvallisuudesta ja kaikesta työsuhteisiin liittyvästä lainsäädännöstä työoikeuden ainutlaatuisessa kommentaarissa. Uudistettu, seitsemäs painos on nyt ilmestynyt!

Onko sinulla kysyttävää lakitiedon kirjoistamme?

Ota yhteyttä myyntiimme:

Myyntipäällikkö
Petri Rissanen
petri.rissanen@edita.fi
040 860 2221

Myyntipäällikkö
Kari Nurmio
kari.nurmio@edita.fi
040 860 2518

Asiakaspalvelu

Avoinna arkisin 8–16 (ma 9–16)
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
020 450 05